Evropský platební rozkaz

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Neexistuje žádný zvláštní „platební rozkaz“ kromě platebního rozkazu stanoveného v nařízení č. 1896/2006, k jehož provádění bylo přijato procesní nařízení.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Nepoužitelné.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Nepoužitelné.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Nepoužitelné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Nepoužitelné.

1.2 Příslušný soud

Nepoužitelné.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Nepoužitelné.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Nepoužitelné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Nepoužitelné.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Nepoužitelné.

1.4 Odmítnutí návrhu

Nepoužitelné.

1.5 Odvolání

Nepoužitelné.

1.6 Odpor

Nepoužitelné.

1.7 Účinek odporu

Nepoužitelné.

1.8 Účinek nepodání odporu

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Nepoužitelné.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Nepoužitelné.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.