Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Τα άρθρα 1405 έως 1425 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπουν μια απλουστευμένη διαδικασία, που ονομάζεται διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στην είσπραξη όλων των απαιτήσεων οι οποίες έχουν συμβατική αιτία ή απορρέουν από νόμιμη υποχρέωση και ανέρχονται σε συγκεκριμένο ποσό.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στην είσπραξη όλων των απαιτήσεων οι οποίες έχουν συμβατική αιτία ή απορρέουν από νόμιμη υποχρέωση και ανέρχονται σε συγκεκριμένο ποσό.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Αυτή η διαδικασία είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η διαδικασία αυτή ασκείται αποκλειστικά ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου διαμονής του οφειλέτη ή ενός από τους οφειλέτες, πράγμα που αποκλείει τη χρήση αυτής της διαδικασίας όταν ο μοναδικός οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου, του τοπικού δικαστηρίου, του προέδρου του εμποροδικείου και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώπιον του προέδρου του πολυμελούς πρωτοδικείου, εντός των ορίων αρμοδιότητας των δικαστηρίων αυτών.

Αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο δικαστής του τόπου στον οποίο διαμένει ο οφειλέτης ή ένας από τους οφειλέτες. Αυτός ο κανόνας είναι δημόσιας τάξης και ο δικαστής οφείλει να ασκήσει αυτεπαγγέλτως την αρμοδιότητά του.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Ο τύπος συναρτάται με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην αίτηση, και συγκεκριμένα:

  • το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας των δανειστών και των οφειλετών ή, για τα νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και την έδρα τους
  • ακριβή αναφορά του αιτούμενου ποσού, με ανάλυση των διαφόρων επιμέρους στοιχείων της απαίτησης, καθώς και τη βάση της απαίτησης.

Αν και το έντυπο δεν είναι υποχρεωτικό, ωστόσο η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα. Πρόκειται για έντυπο CERFA, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της γαλλικής διοίκησης (βλ. ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης) και σε όλες τις γραμματείες των οικείων δικαστηρίων.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δανειστή ή από πληρεξούσιό του.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αιτιολόγηση της απαίτησης δεν χρειάζεται να είναι λεπτομερής, αρκεί και η συνοπτική αιτιολόγηση (βλ. απάντηση στο σημείο 1.3.1 παραπάνω).

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα από τα οποία προκύπτει το βάσιμο της απαίτησης (τιμολόγια, συμβάσεις μίσθωσης, πώλησης, πίστωσης, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί κ.λπ.). Ισχύουν οι δικονομικοί κανόνες του κοινού δικαίου.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Ο δικαστής που οφείλει να εξετάσει το βάσιμο της απαίτησης πριν από την έκδοση της διαταγής πληρωμής μπορεί να απορρίψει την αίτηση, εν όλω ή εν μέρει, αν κρίνει ότι η απαίτηση δεν είναι βάσιμη.

1.5 Έφεση

Αν απορριφθεί η αίτηση, ο δανειστής δεν μπορεί να προσβάλει την απόφαση, αλλά μπορεί να προχωρήσει μέσω του κοινού δικαίου, δηλαδή να ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με την τακτική διαδικασία.

1.6 Ανακοπή

Ο οφειλέτης έχει προθεσμία ενός μηνός για να ασκήσει ανακοπή με δήλωση στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής ή με συστημένη επιστολή προς το ίδιο δικαστήριο. Η ανακοπή δεν υπόκειται σε καμία άλλη τυπική υποχρέωση.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Με την άσκηση της ανακοπής το δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Η γραμματεία του δικαστηρίου καλεί στην ακροαματική διαδικασία όλα τα μέρη (ακόμη και εκείνα που δεν άσκησαν ανακοπή). Το δικαστήριο εξετάζει, εντός των ορίων της αρμοδιότητάς του, την αρχική αίτηση, αλλά και τις παρεμπίπτουσες αιτήσεις καθώς και τα μέσα άμυνας που προβάλλονται επί τη ουσίας.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Ο δανειστής, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση, δικαιούται να ζητήσει από τη γραμματεία του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται χωρίς ειδικό τύπο (δήλωση ή απλή επιστολή). Η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου προσδίδει στη διαταγή πληρωμής όλα τα αποτελέσματα κατ’ αντιμωλία απόφασης.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έφεση ή αναίρεση. Μπορούν να προσβληθούν με αναίρεση μόνο οι όροι περιαφής του εκτελεστήριου τύπου από τη γραμματεία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ιστότοπος Legifrance

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.