Europski platni nalog

Europski platni nalog pojednostavnjeni je postupak za prekogranična novčana potraživanja koja tuženik ne osporava, a temelji se na standardnim obrascima.

Za europski platni nalog sastavljeni su standardni obrasci koji su dostupni ovdje na svim jezicima. Ta poveznica sadržava i dodatne informacije o tome koji sudovi mogu izdati europski platni nalog te kamo je potrebno poslati obrasce za prijavu.

Postupak započinje ispunjavanjem obrasca A, unošenjem svih pojedinosti o strankama te prirodi i iznosu potraživanja. Sud će razmotriti prijavu te, ako je obrazac pravilno popunjen, izdati europski platni nalog u roku od 30 dana.

Sud potom mora tuženiku uručiti europski platni nalog. Tuženik može platiti iznos potraživanja ili ga osporavati. Tuženik može u roku od 30 dana uložiti prigovor na europski platni nalog. U tom se slučaju predmet može, ovisno o odabiru tužitelja, prebaciti građanskim sudovima na rješavanje u skladu s nacionalnim pravom, riješiti u skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti ili obustaviti.

Ako tuženik ne uloži prigovor, europski platni nalog postaje automatski izvršiv. Primjerak europskog platnog naloga te, ako je potrebno, njegov prijevod moraju biti dostavljeni tijelima izvršenja države članice u kojoj taj nalog treba biti izvršen. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se europski platni nalog izvršava. Za pojedinosti o izvršenju pogledajte odgovarajući odjeljak.

Napominjemo da u vodiču nisu uzete u obzir dvije izmjene koje su stupile na snagu 14. srpnja 2017. Prvom izmjenom dodaje se mogućnost nastavka postupka u slučaju ulaganja prigovora na europski platni nalog u skladu s pravilima Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Drugom se izmjenom proširuje primjena europskog postupka za sporove male vrijednosti na tužbene zahtjeve u vrijednosti do 5 000 EUR.

Dodatne informacije o tome dostupne su u novom tekstu članka 17. Uredbe i članka 2. Uredbe (EZ) 861/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2421.

Druge poveznice

Praktični vodič za primjenu Uredbe o postupku za europski platni nalog PDF (5809 Kb) en

Europski platni nalog – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Postoje i nacionalni postupci za izdavanje platnog naloga. Za više informacija o njima odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.