Europski platni nalog

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Ne postoji poseban nacionalni postupak za platne naloge osim onog predviđenog u Uredbi 1896/2006 koji se primjenjuje na temelju postupovnog propisa.

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Nije primjenjivo.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Nije primjenjivo.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Nije primjenjivo.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Nije primjenjivo.

1.2 Nadležni sud

Nije primjenjivo.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Nije primjenjivo.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Nije primjenjivo.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Nije primjenjivo.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Nije primjenjivo.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Nije primjenjivo.

1.5 Žalba

Nije primjenjivo.

1.6 Prigovor

Nije primjenjivo.

1.7 Učinak prigovora

Nije primjenjivo.

1.8 Učinak izostanka prigovora

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Nije primjenjivo.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.