Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Európai fizetési meghagyás

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

A 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendeletben meghatározott európai fizetési meghagyásos eljárásokon túl a luxemburgi jogszabályok szerint lehetőség van a 15 000 EUR összeget meghaladó tartozások gyors behajtására úgy is, ha ideiglenes fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújtanak be a kerületi bírósághoz. A 15 000 EUR összeget nem meghaladó követelések esetén a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás szerint valamely békebíróságon (juge de paix) járnak el. Lásd „Kis értékű követelések – Luxemburg”.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

Az érintett személy ideiglenes intézkedésre vonatkozó eljárást (action en référé) kezdeményezhet vagy ideiglenes fizetési meghagyás (ordonnance sur requête, provision sur requête) iránti kérelmet nyújthat be.

Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó gyorsított eljárást rendes eljárásnak kell követnie a követelés tárgyával kapcsolatban, aminek eredményeképpen az eljárások összességében költségesek.

Az ideiglenes fizetési meghagyás a behajtás leggyorsabb és leggazdaságosabb módja.

Az eljárás a behajtandó követelés összegétől függ.

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

Az ideiglenes fizetési meghagyás akkor alkalmazható pénzügyi természetű követelések esetében, ha a tartozás (kamatok és költségek nélküli) összege meghaladja a 15 000 EUR-t.

Ideiglenes fizetési meghagyás csak luxemburgi lakóhellyel (domicile) rendelkező adós esetében hozható.

Az ideiglenes fizetési meghagyásos eljárás csak írásos dokumentumokkal alátámasztott pénzügyi természetű követelések esetén alkalmazható. Nem használható például gyors kártérítési végzés meghozatala érdekében.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

Nem.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Opcionális.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Európai fizetési meghagyásos eljárás.

1.2 Illetékes bíróság

A 15 000 EUR-t meghaladó összegű ideiglenes fizetési meghagyást beszerezni kívánó hitelezőnek az adós lakóhelye (domicile) szerint illetékes kerületi bíróság elnökéhez kell benyújtania az erre irányuló kérelmét, kivéve, ha joghatóságra vonatkozó érvényes kikötésre hivatkozik. A Luxemburgi Nagyhercegségben két kerületi bíróság található, egy Luxembourg városban és egy Diekirchben.

Az általános hatásköri és illetékességi szabályok alkalmazandók.

1.3 Formai követelmények

Az ideiglenes fizetési meghagyás iránti kérelmet a kerületi bíróság hivatalának (greffe) kell megküldeni. A kérelem a semmisség terhe mellett tartalmazza a felperes és az alperes vezetéknevét, keresztnevét, foglalkozását, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét, a kérelem tárgyát, az indokolást és a kérelmet alátámasztó iratokat.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Formanyomtatványok nincsenek.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

A hitelezőt nem kell ügyvédnek képviselnie ahhoz, hogy fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújtson be.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A hitelezőnek fel kell tüntetnie a kérelem tárgyát (azaz a követelt összeget) és az indokolást (azaz miért áll fenn a pénzkövetelés). Ez az indokolás lehet rövid, de szerepelniük kell benne a releváns indokoknak. A magyarázatok hossza a gyakorlatban az ügy összetettségétől függően változik: ha az iratok egyértelműek, elegendő a rövid magyarázat.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

A hitelezőknek iratokkal kell alátámasztaniuk a kérelmüket. A bíróság alapvetően ezen iratok alapján határoz arról, hogy a kérelem elfogadható-e vagy sem.

A kérelem csak „iratokkal” támasztható alá; a hitelező – az eljárás e szakaszában – nem javasolhatja, hogy más módon, például tanúk behívásával bizonyítsa a követelése megalapozottságát.

1.4 A kérelem elutasítása

A bíróság elutasítja a kérelmet, ha úgy ítéli meg, hogy a magyarázat nem bizonyítja megfelelően a követelés jogosságát.

A többi bírósági határozathoz hasonlóan az elutasító végzésnek is tartalmaznia kell az indokolást.

1.5 Jogorvoslat

Az elutasító végzés ellen nem nyújtható be fellebbezés. A hitelező azonban rendes bírósági eljárást vagy ideiglenes intézkedés iránti gyorsított eljárást kezdeményezhet.

1.6 Ellentmondás

Az adósnak, akinek kézbesítették az ideiglenes fizetési meghagyást, 15 nap áll a rendelkezésére, hogy ellentmondással éljen azzal szemben.

Az ellentmondó fél vagy képviselője a bíróság hivatalánál írásos nyilatkozat formájában nyújthat be ellentmondást, amelyben legalább röviden ismerteti az ellentmondás indokait, és mellékel hozzá minden olyan iratot, amely alátámaszthatja azt.

A hivatalvezető bejegyzi az ellentmondást a bíróság nyilvántartásában, átvételi elismervényt bocsát ki, és tájékoztatja a felperest az ellentmondásról.

Az ellentmondás benyújtásának határideje 15 nap, de gyakorlatilag mindaddig benyújtható, amíg a hitelező nem kérelmezi a végrehajtható okiratot (titre exécutoire). Mivel ritkán fordul elő, hogy a hitelezők a 15 napos határidő lejárta után azonnal végrehajtható okirat iránti kérelmet nyújtanak be, az adósoknak gyakran több idejük van annál, mint amennyit a jogszabályok biztosítanak, de nem rendelkeznek azzal a jogbiztonsággal, mint az első 15 nap folyamán.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Az adós ellentmondása felfüggeszti az eljárást, ami azt jelenti, hogy nem állítható ki azonnal végrehajtható okirat. A kézbesítés néhány jogkövetkezménye azonban továbbra is hatályos, például a kamatot továbbra is felszámolják attól a naptól, hogy a meghagyást kézbesítették az adósnak.

A bíró megvizsgálja az ellentmondást. Ha a bíró megalapozottnak találja az ellentmondást, ezt indokolással ellátott végzésben állapítja meg, és semmissé nyilvánítja a korábbi meghagyást. Ha az ellentmondás részben megalapozott, a bíró elrendeli a követelés alátámasztott részének kifizetését. Ha az ellentmondás elutasításra kerül, a bíró végzésében elmarasztalja az adóst.

Fontos megjegyezni, hogy ezen eljárás során a bíró a felek meghallgatása nélkül határozhat. A bíró beidézheti a feleket meghallgatásra, de nem kötelező nyilvános tárgyaláson meghallgatnia őket.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Ha az adós nem jelent be ellentmondást a kézbesítéstől számított 15 napon belül, a hitelező kérheti a bíróságtól a végrehajtható okirat (titre exécutoire) kiállítását.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A hitelező vagy a képviselője a bíróság hivatalához írásos kérelmet nyújt be, amelyet bejegyeznek a bíróság nyilvántartásába.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

Ha az ideiglenes fizetési meghagyást személyesen kézbesítették az adósnak, a végrehajtható okirat olyan hatállyal bír, mint a mindkét fél meghallgatásával lefolytatott eljárás során hozott végzés, amellyel szemben a kézbesítést követő 15 napon belül nyújtható be fellebbezés. Ha az ideiglenes fizetési meghagyást nem személyesen kézbesítették az adósnak, a végrehajtható okirat olyan hatállyal bír, mint az alperes távollétében hozott végzés, mellyel szemben a kézbesítést követő 8 napon belül tiltakozás nyújtható be.

Kapcsolódó linkek

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Utolsó frissítés: 22/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.