Európai fizetési meghagyás

Lengyelország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

A bíróság fizetési meghagyást bocsát ki, ha a kérelmező pénzkövetelés vagy más helyettesíthető szolgáltatás iránt kíván igényt érvényesíteni.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

Fizetési meghagyás a követelés összegétől függetlenül kibocsátható.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Az eljárás opcionális. A bíróság fizetési meghagyást a kérelmező keresetlevelében tett írásbeli kérelme esetén bocsát ki.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Fizetési meghagyásos eljárásnak nincs helye, amennyiben a fizetési meghagyást a kötelezett számára Lengyelországban nem lehet kézbesíteni.

1.2 Illetékes bíróság

A fizetési meghagyásos eljárás a kerületi (rejonowy) és a regionális (okręgowy) bíróságok hatáskörébe tartozik.

1.3 Formai követelmények

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Nincs formanyomtatvány.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

A fizetési meghagyásos eljárásban nem kötelező az ügyvédi képviselet (przymus adwokacki).

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A keresetlevélnek tartalmaznia a pontosan megjelölt követelést és az azt alátámasztó tényeket.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

A követelést alátámasztó tényeket a következő iratok keresetlevélhez való csatolásával kell bizonyítani:

a) okirat;

b) az adós által elfogadott számla;

c) az adósnak címzett fizetési felszólítás és az adós tartozás elismeréséről szóló írásbeli jognyilatkozata;

d) az adós által elfogadott fizetési felszólítás, amelyet a bank a bankszámla-egyenlegen rendelkezésre álló fedezet hiánya miatt behajthatatlanságra tekintettel küldött vissza.

A bíróság ugyancsak fizetési meghagyást bocsát ki a kötelezett ellen megfelelően kitöltött váltó, csekk, opciós utalvány vagy tartozáselismerés alapján, amennyiben azok hitelességéhez és tartalmához nem fér kétség.

1.4 A kérelem elutasítása

A bíróság a kérelmet elutasítja:

  1. ha bírósági eljárásnak nincs helye;
  2. ha ugyanazon felek között ugyanazon ügy elbírálása iránt eljárás már folyamatban van, vagy annak tárgyában már érdemi döntést hoztak;
  3. ha a felek egyikének nincs perbeli jogképessége, vagy ha a kérelmezőnek nincs perbeli cselekvőképessége és nincs nevében eljáró törvényes képviselője, vagy pedig ha a kérelmező szervezeti egysége irányító szerveinek összetételében olyan mértékű hiány áll fenn, hogy a kérelmező eljárás lefolytatására nem képes.

1.5 Jogorvoslat

Lásd az 1.6. pontot.

1.6 Ellentmondás

Az írásbeli ellentmondást a fizetési meghagyást kibocsátó bírósághoz kell előterjeszteni. Az ellentmondásban a kötelezettnek elő kell adnia, hogy a meghagyást részben vagy egészben vitatja-e, be kell mutatnia jogi érvelését – amelyet az ügy érdemi részére vonatkozó vitát megelőzően kell előterjesztenie, és aminek elmulasztásával elveszti ezen jogi érvek előadására való jogát –, illetve a tényeket és bizonyítékokat. A bíróság az elkésetten előterjesztett indítványokat és bizonyítékokat figyelmen kívül hagyja, kivéve ha a fél igazolja, hogy azok ellentmondás részeként történő előterjesztésének elmulasztásában vétkesség nem terheli, vagy hogy az elkésetten előterjesztett indítványok és bizonyítékok elfogadása az ügy tárgyalását nem késlelteti, vagy hogy egyéb rendkívüli körülmények álltak fenn.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Az ellentmondás megfelelő előterjesztése esetén a bíróság kitűzi a tárgyalás időpontját, és elrendeli az ellentmondás kérelmezőnek történő kézbesítését.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

A fizetési meghagyás kibocsátásától kezdődően egyfajta biztosítékot (tytuł zabezpieczenia) képez, és végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül végrehajtható.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

Az ellentmondás előterjesztésére meghatározott határidő lejártát követően a fizetési meghagyás további alakiságok nélkül végrehajtható.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

A fizetési meghagyásos eljárásban kibocsátott fizetési meghagyás ellen fellebbezésnek nincs helye.

Utolsó frissítés: 20/05/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.