Európai fizetési meghagyás

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

A fizetési meghagyásos eljárás a következőkre vonatkozik:

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

A szerződésekből eredő követelések esetében a felső határ 15 000 EUR.

A kereskedelmi ügyletekből eredő követelések esetén nincs felső összeghatár.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

Opcionális.

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

Igen, a fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó jogi szabályok alkalmazandók azokra az esetekre, amikor az alperes Portugálián kívül él.

1.2 Illetékes bíróság

Portugáliában a fizetési meghagyás iránti kérelmet a következő címen lehet benyújtani:

1.3 Formai követelmények

1. elektronikus formában, a CITIUS informatikai rendszerben elérhető űrlap kitöltésével és elküldésével, vagy az elektronikus fájl CITIUS-on keresztül történő elküldésével;

2. papíralapon, a bíróság hivatalába kézbesítve.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Igen, a 2020. január 28-i 21/2020. számú miniszteri végrehajtási rendelet kötelező formanyomtatványt ír elő. A formanyomtatvány az alábbi linkre kattintva letölthető.

A papíralapú kérelem befogadására jogosult bírósági hivatalok kérelemre elérhetővé tehetik az egységes formanyomtatványt a polgárok részére.

Ügyvédek és jogtanácsosok számára az elektronikus formanyomtatvány a CITIUS útján hozzáférhető.

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Az ügyvéd általi képviselet nem kötelező.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

A fizetési meghagyás iránti kérelemben az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 10. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint meg kell jelölni a követelés alapjául szolgáló tényeket.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

Nem szükséges az adott követelésre vonatkozó írásos bizonyítékok benyújtása.

1.4 A kérelem elutasítása

A fizetési meghagyás iránti kérelem az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 11. cikke (1) bekezdésében megjelölt indokokkal elutasítható.

1.5 Jogorvoslat

A fizetési meghagyás iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezést a bíróhoz, vagy ha a bíróságon egynél több bíró dolgozik, akkor az éppen hivatalban lévő bíróhoz kell benyújtani az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 11. cikkének (2) bekezdése szerint.

1.6 Ellentmondás

A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás határideje az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 12. cikkének (1) bekezdése szerint 15 nap.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Ha a kötelezett kifogásolja a meghagyást, az ügyet visszautalják rendes eljárásra, és a kérelem különös vagy rendes megállapítási keresetté változik az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 3. cikkében, valamint a 2013. május 10-i 62/2013. sz. törvényerejű rendelet 10. cikkének (2) és (4) bekezdésében foglalt esetekkel összhangban.

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Ha a szabályszerű értesítést követően a kötelezett nem nyújt be ellentmondást, akkor az ügyintéző a következő szavakat jegyzi fel a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemre: „Ez az okirat végrehajthatóˮ („Este documento tem força executiva”), az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 14. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A végrehajtási záradék csatolását követően az ügyintéző a kérelmező részére elsődlegesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a fizetési meghagyást (az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 14. cikkének (5) bekezdése).

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

A végrehajthatóság elutasítása elleni fellebbezés az 1998. szeptember 1-jei 269/98. sz. törvényerejű rendelethez csatolt eljárási szabályzat 14. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtható be a bírósághoz.

Alkalmazandó jog


Megjegyzés:

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontját, a bíróságokat és egyéb szerveket és hatóságokat nem kötik a jelen tájékoztatóban foglalt információk, azok az ítélkezési gyakorlat során kialakított értelmezés alapján módosulhatnak. Noha a tájékoztató rendszeresen frissítésre kerül, mindig tájékozódni kell a hatályos szabályozásról.

Utolsó frissítés: 09/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.