Európai fizetési meghagyás

Svédország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Fizetési meghagyásos eljárás létezése

Igen, Svédországban a Végrehajtó Hatóságtól (Kronofogdemyndigheten) lehet kérni fizetési meghagyás (betalningsföreläggande) kibocsátását. Kérelmét az alábbi címre küldje:

Kronofogdens inläsningscentral [Enforcement Authority Input Centre], Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

További információk a Végrehajtó Hatóság honlapján találhatók svéd, angol, finn, észak-sémi, lengyel, arab és fárszi nyelven.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre

1.1.1 Milyen fajta igények esetében alkalmazható ez az eljárás (pl. csak pénzbeli követelésekre, csak szerződéses követelésekre stb.)?

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek a kötelezett pénztartozás megfizetésére irányuló kötelezettségéhez kell kapcsolódnia. A tartozásnak lejártnak kell lennie, és az ügyben lehetségesnek kell lennie a közvetítésnek.

1.1.2 Van-e felső határa a követelés értékének?

Nem, a kérelmek az érintett összegre tekintet nélkül elbírálhatók.

1.1.3 Szabadon választható vagy kötelező az eljárás alkalmazása?

A fizetési meghagyás kibocsátását nem kötelező kérni. Ehelyett kereset is benyújtható a kerületi bírósághoz (tingsrätt).

1.1.4 Alkalmazható-e az eljárás, ha az alperes másik tagállamban vagy harmadik országban lakik?

A fizetési meghagyásos eljárás alkalmazásának lehetősége abból a feltételezésből indul ki, hogy a kötelezett Svédországban él, de fizetési meghagyásos eljárás külföldön élő kötelezett ellen is indítható. A Brüsszel I rendelettel (a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelettel) összhangban a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem alapján hozott határozatot más uniós tagállamban is végre lehet hajtani.

1.2 Illetékes bíróság

A kérelmet a Végrehajtó Hatósághoz kell benyújtani.

1.3 Formai követelmények

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet írásban, aláírva kell benyújtani. A kérelemben a jogosultnak meg kell jelölnie a követelést és annak jogalapját. Fel kell tüntetni a követelés összegét, a lejárat napját és a követelt kamatot, valamint az esetlegesen megtérítendő költségeket. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek megnevezését is.

1.3.1 Kötelező-e formanyomtatvány használata? (Ha igen, hol szerezhető be a nyomtatvány?)

Nem, de aki szeretné, letöltheti a nyomtatványt svéd és angol nyelven, a kitöltési útmutatóval együtt a Végrehajtó Hatóság honlapjáról (http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Kötelező-e az ügyvédi képviselet?

Nem, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásához nincs szükség ügyvédi képviseletre. Ön felléphet a saját ügyében, képviselő vagy jogtanácsos igénybevétele nélkül is.

1.3.3 Milyen részletességgel kell leírnom a követelés alapját?

Az alapul szolgáló okokat kellő részletességgel meg kell jelölni, hogy a kötelezett tudja, mire vonatkozik a követelés, és eldönthesse, vitatni kívánja-e azt. Objektív módon világosnak kell lennie a követelés tartalmának, annak érdekében, hogy amikor a határozat végrehajthatóvá válik, pontosan meg lehessen állapítani, hogy mit takar.

1.3.4 Be kell-e nyújtanom a követelésre vonatkozó írásos bizonyítékot? Ha igen, milyen dokumentumok fogadhatók el bizonyítékként?

Írásos bizonyítékokat nem kell benyújtani.

1.4 A kérelem elutasítása

A követelés megalapozottságát a fizetési meghagyás kibocsátása előtt főszabály szerint nem vizsgálják. Ha azonban feltételezhető, hogy a jogosult követelése megalapozatlan vagy indokolatlan, a kérelemmel ugyanúgy kell foglalkozni, mintha a kötelezett ellentmondással élt volna.

A hiányos kérelmet elutasíthatják.

1.5 Jogorvoslat

A svéd rendszer azon az elven alapul, hogy az ügyet nem kell vizsgálni. Ha a követelést a kötelezett vitatja, a kérelmet nem utasítják el, hanem további eljárásra a bíróság elé terjesztik. Lásd az alábbi 1.6. kérdést. Ez esetben tehát nincs olyan elutasító határozat, amely ellen fellebbezni lehetne.

Ugyanakkor ha a kérelmet az 1.4. pontban leírtakkal összhangban elutasítják, az elutasító határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani.

1.6 Ellentmondás

A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás határidejét a fizetési meghagyás tartalmazza. A határidő általában a fizetési meghagyás kibocsátásától számított tíz nap. Ellentmondással írásban lehet élni.

1.7 Az ellentmondás joghatása

Ha a kötelezett vitatja a kérelmet, erről haladéktalanul értesítik a jogosultat. Ha a jogosult fenntartja a követelését, kérheti, hogy az ügyet utalják a körzeti bíróság elé (tingsrätt).

1.8 Az ellentmondás hiányának joghatása

Ha a kötelezett a megengedett határidőn belül nem vitatja a kérelmet, annak tárgyában a Végrehajtó Hatóság a lehető legrövidebb időn belül határoz.

1.8.1 Mit kell tenni ahhoz, hogy végrehajtható határozat szülessen?

A Végrehajtó Hatóság határozata végrehajtható, a határozatot kiadását követően rendszerint maga a Végrehajtó Hatóság hajtja végre Svédországban, kivéve, ha a felperes a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásakor kifejezetten kérte a végrehajtás mellőzését.

1.8.2 Ez a határozat jogerős, vagy az alperes még élhet jogorvoslattal a határozat ellen?

Az alperes a határozathozatal időpontjától számított egy hónapon belül kérheti az ügy újbóli megnyitását. Ebben az esetben az ügyet további eljárásra a körzeti bíróság elé utalják.

Utolsó frissítés: 19/01/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.