Europos mokėjimo įsakymas

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Nenumatyta jokia konkreti nacionalinė mokėjimo įsakymų procedūra, išskyrus nustatytąją Reglamente Nr. 1896/2006, kurios taikymo tvarką reglamentuoja šiuo tikslu priimtas procesinis įstatymas.

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Netaikoma.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Netaikoma.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Netaikoma.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Netaikoma.

1.2 Kompetentingas teismas

Netaikoma.

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Netaikoma.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Netaikoma.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Netaikoma.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Netaikoma.

1.4 Prašymo atmetimas

Netaikoma.

1.5 Apskundimas

Netaikoma.

1.6 Prieštaravimas

Netaikoma.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Netaikoma.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Netaikoma.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.