L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Ċipru
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ ordni għal proċeduri għall-ħlas

Mhemmx "ordni ta' ħlas" speċifiku nazzjonali għajr dak li hemm provdut fir-Regolament 1896/2006, li għall-applikazzjoni tiegħu ġie adottat regolament proċedurali.

1.1 L-ambitu tal-proċedura

1.1.1 Liema talbiet huma eliġibbli (pereżempju talbiet fi flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)?

Mhux applikabbli.

1.1.2 Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tat-talba?

Mhux applikabbli.

1.1.3 L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju?

Mhux applikabbli.

1.1.4 Din il-proċedura hija disponibbli jekk l-intimat jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz?

Mhux applikabbli.

1.2 Il-qorti kompetenti

Mhux applikabbli.

1.3 Ir-rekwiżiti formali

1.3.1 L-użu ta’ formola standard huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tista’ tinkiseb din il-formola?)

Mhux applikabbli.

1.3.2 Jeħtieġ li nkun rappreżentat minn avukat?

Mhux applikabbli.

1.3.3 Kemm trid tkun dettaljata r-raġuni għat-talba?

Mhux applikabbli.

1.3.4 Huwa meħtieġ li tiġi ppreżentata prova bil-miktub fir-rigward tat-talba kkonċernata? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala provi?

Mhux applikabbli.

1.4 Iċ-ċaħda ta’ rikors

Mhux applikabbli.

1.5 Appell

Mhux applikabbli.

1.6 Dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Mhux applikabbli.

1.7 L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Mhux applikabbli.

1.8 L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

1.8.1 X’jeħtieġ li jsir sabiex tinkiseb deċiżjoni eżekuttiva?

Mhux applikabbli.

1.8.2 Din id-deċiżjoni tkun finali jew ikun għad fadal il-possibilità li l-intimat jappella minnha?

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 07/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.