Somaţia europeană de plată

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Procedura de somație de plată se aplică:

  • în cazul obligațiilor financiare rezultate din contracte care nu depășesc 15 000 EUR în temeiul articolului 1 din Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.
  • indiferent de valoare, în cazul plăților efectuate cu întârziere în cadrul tranzacțiilor comerciale („o tranzacție între societăți sau între societăți și organisme publice în scopul furnizării de bunuri sau al prestării de servicii în schimbul unei remunerații”), în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Decretul-lege nr. 62/20213 din 10 mai 2013.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Pentru creanțele rezultate din contracte, există o limită superioară de 15 000 EUR.

Pentru creanțele rezultate din tranzacțiile comerciale, nu există limită superioară.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Opțională.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Da, normele juridice privind procedura de somație de plată se aplică în cazurile în care pârâtul locuiește în afara teritoriului Portugaliei.

1.2 Instanţa competentă

În Portugalia, cererea de somație de plată poate fi depusă la:

1.3 Condiţii de formă

1) în format electronic, prin completarea și trimiterea formularului disponibil în sistemul informatic CITIUS sau prin trimiterea fișierului electronic prin intermediul CITIUS;

2) pe suport de hârtie, transmis registrului.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Da, Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 21/2020 din 28 ianuarie 2020 prevede un formular obligatoriu. Formularul poate fi descărcat făcând clic pe acest link.

Grefele instanțelor competente să primească cererea de somație de plată pe suport de hârtie pot pune formularul standard la dispoziția persoanelor fizice, la cerere.

Formularul electronic este pus la dispoziția avocaților și consilierilor juridici prin intermediul CITIUS.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

În cererea de somație de plată trebuie să prezentați faptele care stau la baza cererii dumneavoastră, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (d) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu este necesar să se prezinte probe scrise ale creanței în cauză.

1.4 Respingerea cererii

Cererea de somație de plată poate fi respinsă din motivele prevăzute la articolul 11 alineatul (1) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

1.5 Căi de atac

O cale de atac împotriva deciziei de respingere a unei cereri de somație de plată poate fi prezentată judecătorului sau, în cazul în care există mai mulți judecători în cadrul instanței, judecătorului de serviciu, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Termenul-limită pentru contestarea somației de plată este de 15 zile, în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care pârâtul contestă somația, cauza este ulterior transferată înapoi la cauzele obișnuite, luând forma unei acțiuni în constatare speciale sau ordinare, în conformitate cu cazurile prevăzute la articolul 3 din Normele de procedură anexate Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998 și la articolul 10 alineatele (2) și (4) din Decretul-lege nr. 62/2013 din 10 mai 2013.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul în care, după ce a fost notificat în mod corespunzător, pârâtul nu depune o declarație de opoziție, grefierul adaugă următoarea mențiune la cererea de somație de plată: „Prezentul document are caracter executoriu” (Este documento tem força executiva), astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Odată ce a fost anexată clauza executorie, grefierul pune somația la dispoziția solicitantului, de preferință prin mijloace electronice [articolul 14 alineatul (5) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998].

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

O cale de atac împotriva refuzului caracterului executoriu poate fi înaintată instanței, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Normele de procedură anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

Legislația aplicabilă


Aviz:

Punctul de contact al Rețelei judiciare europene în materie civilă, instanțele și alte entități și autorități nu au obligații în temeiul informațiilor cuprinse în prezenta fișă informativă, care pot face obiectul unor modificări de interpretare pe baza jurisprudenței. Deși fișele informative sunt actualizate în mod regulat, este totuși necesar să se citească legislația în vigoare.

Ultima actualizare: 08/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.