Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog se lahko v primeru čezmejnih denarnih zahtevkov, ki jih tožena stranka ne izpodbija, izda po poenostavljenem postopku; zanj se uporabljajo standardni obrazci.

Za evropski plačilni nalog so bili pripravljeni standardni obrazci, ki so v vseh jezikih na voljo tukaj. Ta povezava zagotavlja tudi več informacij o tem, katera sodišča so pristojna za izdajo evropskega plačilnega naloga in kam je treba poslati obrazce za vlogo.

Za sprožitev postopka je treba izpolniti obrazec A, v katerem je treba navesti vse podatke o strankah ter vrsto in znesek zahtevka. Sodišče prouči vlogo. Če je obrazec pravilno izpolnjen, sodišče v 30 dneh izda evropski plačilni nalog.

Nato evropski plačilni nalog vroči toženi stranki. Tožena stranka lahko plača znesek zahtevka ali pa mu ugovarja. Ugovor zoper evropski plačilni nalog lahko vloži v 30 dneh. V primeru vložitve ugovora se postopek odvisno od izbire tožeče stranke bodisi prenese na redna civilna sodišča, kjer se obravnava v skladu z nacionalnim pravom, bodisi obravnava v skladu z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti ali pa zaključi.

Če tožena stranka ne vloži ugovora, evropski plačilni nalog postane samodejno izvršljiv. Kopijo evropskega plačilnega naloga in po potrebi njegov prevod je treba poslati izvršilnim organom države članice, v kateri ga je treba izvršiti. Izvršba poteka v skladu z nacionalnimi pravili in postopki države članice izvršbe evropskega plačilnega naloga. Več informacij o izvrševanju je na voljo v ustreznem razdelku.

Vodnik ne odraža dveh sprememb, ki sta začeli veljati 14. julija 2017. Prva sprememba dodaja možnost nadaljevanja postopka v primeru vložitve ugovora v skladu s pravili Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Druga sprememba razširja uporabo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na zahtevke v vrednosti do 5 000 EUR.

Več informacij v zvezi s tem je na voljo v novem besedilu člena 17 Uredbe in člena 2 Uredbe (ES) št. 861/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421.

Sorodna povezava

Evropski plačilni nalog – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu PDF (4353 Kb) sl

Obstajajo tudi nacionalni postopki za izdajo plačilnega naloga. Za več informacij o nacionalnih postopkih izberite ustrezno zastavo države.

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.