Drobné nároky

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích. Ode dne 1. 1. 2009 uplatňují bulharské soudy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Tato řízení jsou vedena u oblastních soudů, přičemž v případě záležitostí, jimiž se nařízení (ES) č. 861/2007 výslovně nezabývá, jsou použitelná obecná pravidla občanského soudního řádu.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.2 Použití řízení

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.3 Formuláře

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.4 Pomoc

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.6 Písemné řízení

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.7 Obsah rozsudku

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.8 Náhrada nákladů

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

1.9 Možnost odvolání

Bulharský občanský soudní řád nestanoví zvláštní řízení o drobných nárocích.

Poslední aktualizace: 11/02/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.