Vähäiset vaatimukset

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Belgian lainsäädännössä ei ole erityistä vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä. Sen sijaan on olemassa nk. yksinkertaistettu maksamismääräysmenettely (ks. erillinen tietosivu).

Vähäisiä vaatimuksia varten ei ole erityistä menettelyä. Asiassa sovelletaan yleisen lainsäädännön mukaista menettelyä, joka on hyvin yksinkertainen.

Tavanomaisen menettelyn vaiheet:

  • haastaminen haastemiehen toimittamalla haasteella
  • kirjallisten lausuntojen (conclusies/conclusions) vaihtaminen
  • suullinen kuuleminen ja keskustelun päättäminen
  • tuomio.

Yksinkertaistamista ei periaatteessa tunneta. On kuitenkin hakemuksia, joita ei tehdä haasteella vaan kontradiktorisessa menettelyssä (ks. oikeudenkäyntilain (Gerechtelijk Wetboek / Code judiciare) 1034bis–sexies §). Kontradiktorista menettelyä käytetään esimerkiksi vuokraa koskevien riitojen ratkaisemiseen. Oikeudenkäyntilain 1344bis §:n mukaan minkä tahansa vuokraa koskevan riita-asian voi panna vireille toimittamalla kirjallisen hakemuksen rauhantuomarin kirjaamoon edellyttäen, ettei vuokrausta koskevista säännöksistä muuta johdu.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

1.2 Menettelyn aloittaminen

1.3 Lomakkeet

1.4 Neuvonta

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

1.6 Kirjallinen menettely

1.7 Tuomion sisältö

1.8 Kulujen korvaaminen

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Linkkejä

Yksinkertaistettua maksamismääräysmenettelyä koskeva lainsäädäntö: Liittovaltion oikeusministeriön verkkosivut:

  • Valitse ”Geconsolideerde wetgeving / Législation consolidée” kohdassa ”Rechtsbronnen / Sources de droit”
  • Valitse ”Gerechtelijk Wetboek / Code judiciaire” kohdassa ”Juridische aard / Nature juridique”
  • Kirjoita ”664” kohtaan ”Woord(en)/Mot(s)”
  • Valitse ”Opzoeking/Recherche” ja sen jälkeen ”Lijst/Liste”
  • Valitse ”Detail/Détail”.
Päivitetty viimeksi: 03/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.