Sporovi male vrijednosti

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti. Od 1. siječnja 2009. sudovi u Bugarskoj primjenjuju Uredbu (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Ti se postupci vode na regionalnim sudovima, dok se za pitanja koja nisu posebno obrađena u Uredbi (EZ) br. 861/2007 primjenjuju opća pravila Zakona o parničnom postupku.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.2 Prijava postupka

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.4 Pomoć

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.7 Sadržaj presude

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.8 Povrat troškova

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.9 Mogućnost žalbe

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.