Sporovi male vrijednosti

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

U Češkoj ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Kategorija sporova male vrijednosti (tj. važnost iznosa financijske naknade) uzima se u obzir samo u žalbenom postupku.

1.2 Prijava postupka

Člankom 202. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku propisano je da se ne može podnijeti žalba protiv presuda koje se odnose na novčanu naknadu čiji iznos ne prelazi 10 000 CZK, isključujući sve kamate i troškove povezane sa sporom; međutim, to se ne odnosi na presude zbog ogluhe.

Stoga se žalbu protiv presuda zbog ogluhe može podnijeti čak i ako se one odnose na iznose manje od 10 000 CZK.

Člankom 238. stavkom 1. točkom (c) Zakona o parničnom postupku propisano je da se ne može podnijeti žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog materijalnog prava protiv sudskih presuda i naloga čiji se izvršni dio, koji se osporava žalbom, odnosi na novčanu naknadu čiji iznos ne prelazi 50 000 CZK (isključujući sve kamate i troškove povezane sa sporom), osim ako se odnose na potrošačke ugovorne odnose ili radnopravne odnose.

1.3 Obrasci

Za postupak u sporovima male vrijednosti ne postoje posebni obrasci.

1.4 Pomoć

Na temelju Zakona o parničnom postupku, sudovi su obvezni upoznati stranke s njihovim pravima i obvezama u postupku. U tom je smislu zakonom propisano o čemu sud može savjetovati stranke u određenoj postupovnoj situaciji.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ista se pravila primjenjuju na podnošenje, ocjenjivanje i izvođenje dokaza u parničnom postupku, neovisno o vrijednosti spora.

1.6 Pisani postupak

S obzirom na postupak u sporovima male vrijednosti, zakonom nisu utvrđene iznimke u pogledu načina održavanja postupka.

1.7 Sadržaj presude

Presuda u sporovima male vrijednosti ne razlikuje se od drugih presuda.

1.8 Povrat troškova

Povrat troškova obuhvaćen je općim pravilima o parničnom postupku.

1.9 Mogućnost žalbe

Kao što je prethodno navedeno, ne može se podnijeti žalba protiv presuda koje se odnose na novčanu naknadu čiji iznos ne prelazi 10 000 CZK, isključujući sve kamate i troškove povezane sa sporom; to se ne odnosi na presude zbog ogluhe.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.