Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, usmeni postupak za sporove vrijednosti do 6000 EUR.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Sporovi vrijednosti do 6000 EUR rješavaju se u usmenom postupku.

1.2 Prijava postupka

Podnošenjem zahtjeva u pisanom obliku.

1.3 Obrasci

Ne postoje standardni obvezni obrasci. Međutim, ured viših sudaca (los Decanatos) obično osigurava standardni predložak ili ispisani obrazac za sporove vrijednosti do 2000 EUR.

Taj obrazac služi samo za podnošenje zahtjeva, a njegova uporaba nije obvezna. Može se preuzeti na web-mjestu Glavnog sudbenog vijeća Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoć

U usmenom postupku tužitelji mogu zastupati sami sebe pred sudom, ali ako je iznos zahtjeva veći od 2000 EUR, obvezno je sudjelovanje odvjetnika i javnog tužitelja.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Dokazi su uređeni općim pravilima: prihvaćaju se sve vrste dokaza te je moguće zatražiti i dostaviti dokaze prije rasprave.

1.6 Pisani postupak

Pisane formalnosti u postupku uključuju tužbeni zahtjev i obranu. Postupovna pitanja rješavaju se na suđenju. Slično tome, dokazi se izvode usmeno i prvenstveno iznose na sudu.

1.7 Sadržaj presude

Presuda se objavljuje u pisanom obliku uz obrazloženje, a po obliku je jednaka presudama u svim drugim postupcima.

1.8 Povrat troškova

Ako je obvezno sudjelovanje odvjetnika i javnog tužitelja te postoji nalog za plaćanje troškova, stranki u čiju su korist dosuđeni troškovi mogu se, nakon procjene, nadoknaditi troškovi, pod uvjetom da nisu viši od jedne trećine iznosa postupka za svaku stranku u sporu koja je ishodila nalog.

Ako stranka u čiju su korist dosuđeni troškovi živi izvan mjesta suđenja, mogu joj se nadoknaditi troškovi javnog tužitelja, čak i ako sudjelovanje tužitelja nije obvezno.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalba protiv presude je moguća ako je vrijednost spora viša od 3000 EUR. Žalba se podnosi istom sudu, u pisanom obliku i roku od najkasnije 20 dana.

Pokrajinski sud (Audiencia Provincial) odlučuje o žalbama, a na njegove odluke nisu dopuštene žalbe.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.