Sporovi male vrijednosti

Europski postupak za sporove male vrijednosti namijenjen je pojednostavnjivanju i ubrzavanju naplate prekograničnih potraživanja koja ne premašuju 5000 EUR.

Europski postupak za sporove male vrijednosti na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postojećim postupcima prema pravnim propisima država članica. Sudska odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti priznata je i izvršiva u drugoj državi članici bez potrebe za proglašenjem izvršivosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njezina priznavanja.

Za postupak za sporove male vrijednosti sastavljeni su standardni obrasci koji su dostupni ovdje na svim jezicima. Postupak započinje ispunjavanjem „obrasca A”. Uz obrazac je potrebno priložiti svu relevantnu popratnu dokumentaciju poput potvrda, računa itd.

Obrazac A šalje se nadležnom sudu. Nakon zaprimanja obrasca za prijavu, sud ispunjava svoj dio „obrasca za odgovore”. U roku od 14 dana od zaprimanja obrasca za prijavu sud treba tuženiku uručiti njegov primjerak, zajedno s obrascem za odgovore. Tuženik može odgovoriti u roku od 30 dana ispunjavanjem svojeg dijela obrasca za odgovore. U roku od 14 dana sud mora poslati primjerak odgovora tužitelju.

U roku od 30 dana od zaprimanja tuženikova odgovora (ako postoji) sud mora donijeti odluku u tom sporu male vrijednosti ili u pisanom obliku zatražiti dodatne pojedinosti od bilo koje stranke, ili pozvati stranke na usmenu raspravu. Na usmenoj raspravi nije nužno da stranke zastupaju odvjetnici, a ako sud raspolaže odgovarajućom opremom, rasprava se može voditi putem telekonferencije ili videokonferencije.

S potvrdom koju izdaje sud (koju će možda biti potrebno prevesti na jezik druge države članice) i primjerkom sudske odluke ta je sudska odluka izvršiva u svim ostalim državama članicama Europske unije bez daljnjih formalnosti. Jedini razlog za odbijanje izvršenja sudske odluke u drugoj državi članici jest da je ona proturječna drugoj sudskoj odluci donesenoj u drugoj državi članici, a koja se odnosi na iste stranke. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se sudska odluka izvršava.

Druge poveznice

Uredba (EZ) br. 861/2007 - pročišćeni tekst od 14. lipnja 2017. PDF (2354 Kb) hr

Korisnički priručnik o europskom postupku za sporove male vrijednosti PDF (1824 Kb) hr

Praktični vodič za primjenu europskog postupka za sporove male vrijednosti PDF (2369 Kb) hr

Inforgrafika za potrošače PDF (103 Kb) hr

Letak za pravne stručnjake PDF (553 Kb) hr

Letak za poduzeća PDF (233 Kb) hr

Paket web-alata – informacije o europskom postupku za sporove male vrijednosti

Sporovi male vrijednosti – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.