Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Az osztrák jogban nem létezik a kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás. Az osztrák polgári perrendtartás (ZPO) csak a kerületi bíróságokon bizonyos ügyekben lefolytatható egyszerűsített eljárásról rendelkezik. Általában ez külön eljárási szabályokat vagy tisztán pénzügyi jogvitákra vonatkozó egyszerűsített eljárást jelent, amely a kerületi bíróságok illetékességébe tartozik (a perérték legfeljebb 15 000 EUR, 2015. január 1-jétől 20 000 EUR-ra emelkedik, 2016. január 1-jétől pedig 25 000 EUR-ra). Bizonyos eljárási egyszerűsítésekre van mód munkaügyi és társadalombiztosítási ügyekben, függetlenül a perértéktől.

Általában ezek az egyszerűsítések a legfeljebb 1 000 EUR (lásd 1.5. pont) vagy 2 700 EUR (lásd 1.9. pont) összegű kis értékű követelésekre vonatkoznak.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az osztrák eljárásjogban a kis értékű követelésekre vonatkozó külön szabályok alkalmazása kötelező, és azt a felek nem zárhatják ki.

Ezért kizárt, hogy a bíróság vagy a felek a „rendes” eljárásra térjenek át.

1.3 Nyomtatványok

Mivel Ausztriában nem létezik a kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás, az ilyen követelésekre nem rendszeresítettek külön formanyomtatványt.

1.4 Segítségnyújtás

Legfeljebb 5 000 EUR összegű perérték esetében nem kötelező a jogi képviselet Ausztriában. A bírák kötelesek segítséget nyújtani a jogi képviselettel nem rendelkező feleknek, azaz tájékoztatniuk kell a feleket az eljárásbeli jogaikról és kötelezettségeikről, valamint cselekedeteik és mulasztásaik jogi következményeiről. A felek szóban is jegyzőkönyvbe mondhatják keresetüket az illetékes kerületi bíróságon vagy a lakóhelyük szerinti kerületi bíróságon. Ha a jogi képviselettel nem rendelkező fél írásos beadványa hiányos, úgy a bírónak meg kell adnia a fél részére a megfelelő felvilágosítást és útmutatást. A bíró pártatlansága ezáltal nem sérülhet.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A legfeljebb 1 000 EUR összegű követelések esetében a bíróság akkor mellőzheti a fél által felkínált bizonyítékokat, ha valamennyi mérvadó körülmény teljes feltárása aránytalan nehézségekkel járna. A bírónak azonban ebben az esetben is jóhiszeműen, a teljes eljárás eredményei alapján, az önkényt mellőzve kell döntenie. E döntése fellebbviteli úton felülbírálható.

1.6 Írásbeli eljárás

Az osztrák jog szerint a kizárólag írásbeli eljárás nem lehetséges. Mivel azonban Ausztriában a bizonyítékokat tekintve nincs korlátozás, a tanúvallomásokat írásban is be lehet nyújtani. Ez a bizonyíték azonban okirati bizonyítékként, nem pedig tanúvallomásként kezelendő.

1.7 Az ítélet tartalma

Az osztrák polgári perrendtartás értelmében a határozat szóbeli kihirdetésekor a határozat írásos példányára kevésbé szigorú követelmények vonatkoznak, ami perértéktől függetlenül érvényes. Ha a határozatot a felek jelenlétében szóban hirdették ki, és a határidőn belül egyik fél sem fellebbezett ellene, úgy a bíróság kibocsáthatja „a határozat rövidített példányát”, amely a döntés lefontosabb indokaira korlátozódik.

1.8 A költségek megtérítése

Az osztrák jog szerint a polgári eljárásban a költségviselés alapvetően a pernyertesség mértéke szerint alakul. A bírósági illetékek és az ügyvédi költségek is közvetlenül a perértéktől függnek. Ez azt jelenti, hogy az alacsony perérték rendszerint alacsony bírósági és ügyvédi költségekkel jár. A költségek jogi aktusokban és rendeletekben, tarifa formájában történő megállapításával a kis értékű követelések esetében a költségek alacsonyak. Az ilyen követelésekkel kapcsolatban azonban nincsenek speciális költségszabályok.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az osztrák jog a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokban csak korlátozott fellebbezési jogot tesz lehetővé. A fellebbezés 2 700 EUR perértékig csak jogkérdésben és érvénytelenség (legsúlyosabb eljárási hiányosságok) esetén lehetséges. Más eljárási hiányosságok miatt nincs mód a fellebbezésre, az elsőfokú bíróság ténymegállapításai és a bizonyítékok mérlegelése ugyancsak nem támadható meg. Egyebekben a „rendes” eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Utolsó frissítés: 11/03/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.