Kis értékű követelések

Belgium
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelésekre vonatkozóan nincs külön eljárás a belga jog szerint, bár létezik a fizetési meghagyásra vonatkozó gyorsított eljárás (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen): lásd erről a különálló fájlt.

A kis értékű követelésekre vonatkozóan nincs külön eljárás. A hagyományos bírósági eljárás alkalmazandó ezek esetében is, amely ugyanakkor nagyon egyszerű.

A hagyományos eljárás a következő:

  • végrehajtói értesítéssel (exploit d’huissier/deurwaardersexploot) történő idézés (citation/dagvaardiging)
  • írásban előadott érvek cseréje (conclusions/conclusies)
  • tárgyalás (érvelés ((plaidoirie/pleidooi)) és a jogvita lezárása
  • ítélet

Főszabály szerint az eljárás nem egyszerűsíthető, bár egyes eljárásokat nem a fent említett idézés, hanem közvetlenül a bírósághoz benyújtott, hagyományos kontradiktórikus eljárást kezdeményező keresetlevél indít meg (requête contradictoire/verzoekschrift op tegenspraak) (az igazságszolgáltatási törvénykönyv (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek 1034a–1034e. cikke)). Ilyen keresetlevél nyújtható be például tulajdonos és bérlő közötti jogvita esetében. Az igazságszolgáltatási törvénykönyv 1344a. cikke értelmében – a mezőgazdasági földterület bérletére irányadó szabályok sérelme nélkül – ingatlan bérletével kapcsolatos bármely eljárás a polgári ügyekben illetékes békebíróság (justice de paix/vredegerecht) hivatalához (greffe/griffie) benyújtott írásbeli keresettel indítható.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

1.2 Az eljárás alkalmazása

1.3 Nyomtatványok

1.4 Segítségnyújtás

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

1.6 Írásbeli eljárás

1.7 Az ítélet tartalma

1.8 A költségek megtérítése

1.9 Fellebbezési lehetőség

Linkek

A fizetési meghagyásra vonatkozó gyorsított eljárással kapcsolatos jogszabályok: A Szövetségi Igazságügyi Szolgálat honlapján:

  • Kattintson a „Législation consolidée” (konszolidált jogszabályok) menüpontra a „Sources de droit” (jogforrások) cím alatt.
  • Válassza ki a „Code judiciaire” (igazságszolgáltatási törvénykönyv) menüpontot a „Nature juridique” (jogi természetű) cím alatt.
  • Gépelje be a „664” számot a „Mot(s)” (szavak) cím alatt.
  • Kattintson a „Recherche” (lehívás) majd a „Liste” (lista) opciókra.
  • Kattintson a „Détail” (részlet) pontra.
Utolsó frissítés: 03/09/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.