Kis értékű követelések

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A Cseh Köztársaságban nincs a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás. A kis értékű követelések (pénzbeli ellentételezés összegére összpontosító) kategóriáját csupán a fellebbviteli eljárásokban veszik figyelembe.

1.2 Az eljárás alkalmazása

A Polgári Perrendtartás 202. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadhatatlan a 10 000 CZK összeget el nem érő pénzbeli ellentételezésről rendelkező ítélettel szembeni fellebbezés, kivéve a követeléshez kapcsolódó kamatokat és díjakat; ez nem alkalmazandó a mulasztási ítéletekre.

Mulasztási ítéletekkel szemben tehát akkor is lehet fellebbezni, ha 10 000 CZK összegnél alacsonyabb összegről rendelkeznek.

A Polgári Perrendtartás 238. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint elfogadhatatlan az olyan ítélettel és bírósági végzéssel szembeni felülvizsgálati kérelem, amely megtámadott rendelkező része 50 000 CZK összeget el nem érő pénzbeli ellentételezésről rendelkezik (kivéve a követeléshez kapcsolódó kamatokat és díjakat), kivéve, ha tárgyuk szerződéssel létrehozott fogyasztói viszony vagy foglalkoztatás.

1.3 Nyomtatványok

Nincsenek külön a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásoknál alkalmazandó formanyomtatványok.

1.4 Segítségnyújtás

A Polgári Perrendtartás szerint a bíróságoknak tájékoztatniuk kell a feleket eljárási jogaikról és kötelezettségeikről. E tekintetben jogszabály határozza meg azt, hogy az egyes konkrét eljárási helyzetekben a bíróságnak milyen tájékoztatást kell nyújtania a felek részére.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A szóban forgó összegtől függetlenül azonos szabályok vonatkoznak a polgári peres eljárásokban a bizonyíték benyújtására, értékelésére és beszerzésére.

1.6 Írásbeli eljárás

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokról szóló jog nem rendelkezik az eljárás lefolytatására vonatkozó kivételekről.

1.7 Az ítélet tartalma

A kis értékű követelésekről rendelkező ítélet tartalmában nem tér el más ítéletektől.

1.8 A költségek megtérítése

A költségtérítésre a polgári peres eljárásokra vonatkozó általános szabályok alkalmazandók.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Ahogyan a fentiekben szerepel, elfogadhatatlan a 10 000 CZK összeget el nem érő pénzbeli ellentételezésről rendelkező ítélettel szembeni fellebbezés, kivéve a követeléshez kapcsolódó kamatokat és díjakat; ez nem alkalmazandó a mulasztási ítéletekre.

Utolsó frissítés: 31/03/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.