Kis értékű követelések

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelések eljárása iránti kérelem a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 756. és azt követő cikkeinek megfelelően a helyi bíróságokhoz (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) vagy a védelmi peres bírákhoz (juges des contentieux de la protection) nyújtható be.

Az eljárás szóbeli, ám a felek írásbeli következtetéseket is benyújthatnak, ha úgy kívánják.

A kérelemben a kérelmező utalhat arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az eljárást tárgyalás tartása nélkül folytassák le (a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 757. cikke). A polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 828. cikke azt is lehetővé teszi a felek számára, hogy az eljárás bármely szakaszában kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy az eljárást tárgyalás tartása nélkül folytassák le. Ez a tárgyalás tartása nélküli eljárás 2020. január 1-jétől van hatályban, és azt a kis értékű követelések európai eljárása ihlette.

A bíróság hivatala tértivevényes ajánlott levéllel beidézi a feleket a tárgyalásra. Ha az alperes nem kapta meg a levelet, a bíróság arra kérheti a felperest, hogy végrehajtó (huissier de justice) útján kézbesítse azt.

A bírósági eljárást a felek döntése alapján egy jogi békéltető által vezetett egyeztetési kísérletnek, közvetítési kísérletnek vagy részvételi eljárásra irányuló kísérletnek kell megelőznie, ennek hiányában a bíróság hivatalból úgy határozhat, hogy a kereset elfogadhatatlan.

A jogi képviselet nem kötelező. A feleket képviselheti házastársuk, élettársuk, a velük polgári együttélési szerződést kötő személy, a vér szerinti vagy házasság útján szerzett közvetlen vagy oldalági rokonaik, illetve munkavállalóik.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A követelés értéke nem haladhatja meg az 5000 eurót, és annak a helyi bíróság vagy védelmi peres bíró hatáskörébe kell tartoznia.

1.2 Az eljárás alkalmazása

1.3 Nyomtatványok

Létezik egy formanyomtatvány, amellyel a bírósághoz lehet fordulni.

A 11764*08. sz. CERFA formanyomtatvány a francia kormány honlapján, az összes peres feleket segítő szolgálatnál (Services d'Accueil Unique du Justiciable), valamint a www.justice.fr honlapon is elérhető.

1.4 Segítségnyújtás

Mivel ez egy 5000 eurót meg nem haladó összegekre vonatkozó egyszerűsített eljárás, és a feleket a bíróság meghallgatja, kivéve, ha a felek hozzájárulnak a tárgyalás tartása nélkül lefolytatott eljáráshoz, a jogszabályok nem rendelkeznek költségmentességről. A feleket azonban ügyvéd segítheti vagy képviselheti, azt követően is, hogy jogi segítségnyújtás iránti kérelmet nyújtottak be.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A bizonyítás szabályai a rendes eljárásban történő bizonyításéhoz hasonlítanak.

1.6 Írásbeli eljárás

Azon esetek kivételével, amikor a felek hozzájárulnak a tárgyalás tartása nélkül lefolytatott eljáráshoz, az ilyen kérelemre induló eljárás keretében nem alkalmazható tisztán írásbeli eljárás.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletre a rendes eljárás keretében alkalmazandókkal egyező szabályok vonatkoznak.

1.8 A költségek megtérítése

Az irányadó szabályok megegyeznek a más eljárásokra vonatkozó szabályokkal. Mivel azonban ebben az eljárásban főszabályként nincs szükség ügyvéd meghatalmazására vagy jogi képviselő kijelölésére, az eljáráshoz kapcsolódó költségek alacsonyabbak.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az ilyen követelések tárgyát képező összegek nagyságára tekintettel nincs lehetőség fellebbezésre. Az ítélettel szemben csak ellentmondás nyújtható be (ha az alperes nem kapta meg a tárgyalásra való idézést), vagy az a semmítőszék elé utalható (ha az alperes megkapta a tárgyalásra való idézést).

Kapcsolódó internetes oldalak:

Az igazságügyi minisztérium (Ministère de la Justice) honlapja

Legifrance honlap

Utolsó frissítés: 12/01/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.