Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Görögország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Létezik Görögországban a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás (vagyis olyan külön eljárás, amely eljárási szempontból egyszerűsített a rendes eljáráshoz képest, és amelyet meghatározott összeghatár alatti ügyekben, vagy összeghatártól függetlenül meghatározott perfajták esetén alkalmaznak)?

A Polgári Perrendtartás határozza meg a kis értékű követelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket (XIII. fejezet 466-472. cikk).

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékű követelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket a következő esetekben kell alkalmazni: 1. ha a jogvita tárgya a békebíró (eirinodikeío) hatáskörébe tartozik, és 5 000,00 eurót meg nem haladó értékű ingó vagyonra vonatkozó követelésekre vagy jogokra, vagy annak birtokviszonyaira vonatkozik; vagy 2. 5 000,00 eurót meghaladó pertárgyérték esetén, ha a felperes nyilatkozik arról, hogy a perben érvényesíteni kívánt követelés vagy jog rendezéséhez elfogad 5 000,00 eurót meg nem haladó összeget. Ebben az esetben a pervesztes alperest a perben érvényesíteni kívánt követelés vagy jog kielégítésére, vagy a bíróság által elfogadott összeg fizetésére kötelezik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás kötelező.

A bíróság és a felek sem választhatják a rendes eljárást a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás helyett.

1.3 Nyomtatványok

Nem állnak rendelkezésre formanyomtatványok.

1.4 Segítségnyújtás

Az ügyvédi képviselet nélkül eljáró feleknek biztosítanak (például a bírósági tisztviselő vagy a bíró) támogatást eljárási kérdésekben? Amennyiben igen, milyen mértékben?

A felek önállóan járhatnak el a bíróság előtt. A feleket képviselheti házastárs, felmenő vagy lemenő ági rokon, legfeljebb 2. fokig vérrokon vagy legfeljebb 2. fokig házasságon alapuló rokon, vagy általa foglalkoztatott fizetett munkavállaló. A házastársat minden esetben úgy tekintik, mint aki eljárhat házastársa nevében, és további képviselőket jelölhet ki. Ilyen esetekben nincs olyan rendelkezés, amely előírja a bírósági tisztviselőnek vagy a bírónak a nem jogvégzett fél vagy képviselők támogatását.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Léteznek meghatározott, a rendes eljáráshoz képest enyhébb bizonyításfelvételi szabályok? Amennyiben igen, melyek ezek, és mire terjednek ki?

Olyan tárgyaláson , amely a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás keretében kis értékű követeléssel foglalkozik, a békebíró eltérhet a szokásos eljárási szabályoktól: figyelembe vehet olyan bizonyítékot, amely nem felel meg a törvényi követelményeknek, és saját hatáskörében alkalmazhatja a körülményekhez képest legbiztosabbnak, leggyorsabbnak és leginkább költséghatékonynak tekintett tényállásmegállapító eljárást.

1.6 Írásbeli eljárás

A kérelmet írásban lehet benyújtani a békebíróság hivatalához, vagy szóban a békebíró előtt, amiről jegyzőkönyv készül. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: a) a jogszabály szerint a követelést alátámasztó, és a felperes alperes elleni keresetét igazoló tényállás pontos bemutatása; b) a jogvita tárgyának pontos leírása; c) a konkrét kereseti kérelem; és d) valamennyi elérhető bizonyíték.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletet szóban hirdetik ki nyilvánosan, rendszerint közvetlenül a meghallgatást követően még a tárgyalás keretében, mielőtt a bíró rátér a következő ügyre. Ha a bírósági jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ítéletet mindkét fél vagy a nevükben az ügyben eljáró képviselők vagy megbízott ügyvédjük jelenlétében hirdették ki, akkor nem kézbesítik azt a felek részére.

1.8 A költségek megtérítése

Nincs költségtérítés.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A kis értékű követelésekről rendelkező ítéletek ellen nem lehet fellebbezni.

Utolsó frissítés: 17/07/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.