Kis értékű követelések

Görögország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Létezik Görögországban a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás (vagyis olyan külön eljárás, amely eljárási szempontból egyszerűsített a rendes eljáráshoz képest, és amelyet meghatározott összeghatár alatti ügyekben, vagy összeghatártól függetlenül meghatározott perfajták esetén alkalmaznak)?

A polgári perrendtartás M. fejezetének 466–469. cikke tartalmazza a kis értékű követelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékű követelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket a következő esetekben kell alkalmazni:

  1. ha a jogvita tárgya a kis értékű követelések bíróságának hatáskörébe tartozik, és 5 000 eurót meg nem haladó értékű ingó vagyonra vonatkozó követelésekre vagy jogokra, vagy arra vonatkozó jogcímre vonatkozik; vagy
  2. ha a jogvita tárgya 5 000 eurót meghaladó értékű, amennyiben a felperes nyilatkozik arról, hogy a perben érvényesíteni kívánt követelés helyett a követelése kielégítésére elfogad 5 000 eurót meg nem haladó összeget. Ebben az esetben az alperest a perben érvényesíteni kívánt követelés kielégítésére, vagy a kis értékű követelések bírósága által hozott határozatban foglalt összeg fizetésére kötelezik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás kötelező.

A bíróság és a felek sem választhatják a rendes eljárást a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás helyett.

1.3 Nyomtatványok

Folyamatban van egy elnöki rendelet elfogadása a kis értékű követelésekre vonatkozó formanyomtatványok aktiválásáról.

1.4 Segítségnyújtás

Az ügyvédi képviselet nélkül eljáró feleknek biztosítanak (például a bírósági tisztviselő vagy a bíró) támogatást eljárási kérdésekben? Amennyiben igen, milyen mértékben?

A felek önállóan, vagy jogi képviselővel járhatnak el a bíróság előtt.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Léteznek meghatározott, a rendes eljáráshoz képest egyszerűbb bizonyításfelvételi szabályok? Amennyiben igen, melyek ezek a szabályok, és mire terjednek ki?

A kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárásban határozatot hozó bíró eltérhet a szokásos eljárási szabályoktól, és olyan bizonyítékokat is figyelembe vehet, amelyek nem felelnek meg a törvényes előírásoknak.

1.6 Írásbeli eljárás

A kérelmet a kis értékű követelések bíróságának hivatalához kell benyújtani. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

  1. a jogszabály szerint a követelést alátámasztó, és a felperes alperes elleni keresetét igazoló tényállás pontos bemutatása;
  2. a jogvita tárgyának pontos leírása;
  3. a konkrét kereseti kérelem.

1.7 Az ítélet tartalma

 

1.8 A költségek megtérítése

A költségeket nem térítik meg.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A kis értékű követelések ügyében hozott határozatok ellen nem lehet fellebbezni.

Utolsó frissítés: 08/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.