Kis értékű követelések

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Igen, létezik az ír jogban ez az eljárás, amely alternatív módszerként a kis értékű polgári követelések elindítására szolgál. (Lásd a kerületi bíróságokra (kis értékű követelések eljárása) vonatkozó 1997. és 1999. évi szabályokat.) Ezt a szolgáltatást a kerületi bíróságok hivatalai biztosítják, és célja a fogyasztói követelések olcsón, az eljárásban ügyvéd részvétele nélkül történő rendezése. A kis értékű követelésekkel (azaz egyes, legfeljebb 2 000 EUR értékű követelésekkel) kapcsolatosan lehetőség nyílik az eljárás kezdeményezésére az interneten keresztül is.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékű követelések eljárásának hatálya alá tartozó követeléstípusok a következők:

i. üzletmenet körében értékesítő személytől magáncélú felhasználásra vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos követelés (fogyasztói követelések)

ii. tulajdonban keletkezett kis értékű kárral kapcsolatos követelés (a személyi sérüléseket azonban kizárva)

iii. egyes típusú bérelt ingatlanok bérlete esetén kiköthető biztosíték vissza nem térítésével kapcsolatos követelések. Például az azon épületben található üdülő vagy szoba/lakás, ahol a tulajdonos is lakik, feltéve, hogy a követelés nem haladja meg a 2 000 EUR-t.

A kis értékű követelések eljárásának hatálya alá nem tartozó, bérbeadói/bérlői követelésekkel vagy bérelt szállással kapcsolatos ügyekre vonatkozó követelésekkel a következőhöz lehet fordulni: Residential Tenancies Board (Lakóingatlan Bérleti Hivatal), 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Weboldal: Kezdőoldal

A következőkkel kapcsolatban keletkezett követelések nem tartoznak a kis értékű követelések eljárásnak hatálya alá:

i. részletre vásárlási megállapodás

ii. lízingmegállapodás megsértése

iii. adósságok

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás alkalmazására való jogosultság érdekében a fogyasztónak az árukat vagy szolgáltatásokat magáncélú felhasználásra kellett vásárolnia egy üzletmenete körében értékesítő személytől. Az eljárás 2010 januárja óta üzletemberek között is alkalmazható. A kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőnek nevezett kerületi bírósági hivatalvezető dolgozza fel a kis értékű követeléseket. Amennyiben lehetséges, a hivatalvezető a felek közötti rendezés érdekében úgy egyeztet közöttük, hogy ne legyen szükség bírósági tárgyalásra. Ha az ügyet nem lehet rendezni, a hivatalvezető a követelést a kerületi bíróság elé terjeszti tárgyalás céljából.

A felperesnek biztosan ismernie kell azon személy vagy társaság nevét és címét, aki vagy amely ellen követelését be kívánja nyújtani. Ha ez egy társaság, akkor a pontos jogi elnevezését kell használnia. Ezeknek az adatoknak pontosaknak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a rendőrkapitány (sheriff) számára a bírósági végzés (rendelet) végrehajtását.

Ha a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezető az alperestől a követelést vitató értesítést vagy viszontkeresetet kap, a hivatalvezető kapcsolatba lép a felperessel és az alperes követelésre adott válaszának egy másolatát átadja részére. A hivatalvezető egy megállapodás megkötése érdekében mindkét felet kikérdezheti vagy mindkét féllel tárgyalhat.

Amennyiben az alperes elismeri a követelést, köteles erről a hivatalvezető hivatalát egy felelősségelismerő nyilatkozat nyomtatvány visszajuttatásával értesíteni. Ha az alperes nem válaszol, a követelést automatikusan nem vitatottként kezelik. Ezt követően a kerületi bíróság a felperes javára végzést állít ki a követelt összegről (a felperesnek nem szükséges a bíróságon megjelennie), és elrendeli az összeg kifizetését egy meghatározott, rövid időn belül.

1.3 Nyomtatványok

A kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezető a felperesnek átadja a keresetlevél nyomtatványt, vagy az letölthető a Bírósági Szolgálat weboldaláról, a https://www.courts.ie/ címről.

1.4 Segítségnyújtás

Mivel a kis értékű követelések eljárásának célja a fogyasztói követelések kevés költséggel és ügyvéd bevonása nélkül történő kezelése, általában ilyen fajta követeléseknél szükségtelen a jogi segítségnyújtás vagy tanácsadás.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Ha az ügy bíróság elé kerül, a feleknek meg kell jelenniük a kerületi bíróság tárgyalásán. Az ügyet a kerületi bíróság rendes ülésszakának részeként nyilvánosan tárgyalják. Amikor az ügy sorra kerül, a bírósági hivatalvezető a felperest felszólítja a tanúvallomásának megtételéhez a tanúk padjának elfoglalására. A tanúvallomást eskü alatt vagy esküpótló nyilatkozattal kell tenni, és az alperes a követeléssel kapcsolatos kérdésekben keresztkérdéseket tehet fel a felperesnek. Az alperesnek is lehetősége nyílik tanúvallomást tenni. Minden egyes tanúnak keresztkérdéseket tehet fel az ellenérdekű fél vagy jogi képviselője, amennyiben jelen van. A felek tanúk beidézésére vagy tanúktól származó jelentések előterjesztésére is jogosultak, de ennek költségeit nem kapják vissza, mivel az eljárást nem az ilyen jellegű költségek fedezésére, hanem a kis értékű követelések aránylag kevés költséggel járó igazságszolgáltatási fórum elé terjesztésének elősegítésére szánták.

1.6 Írásbeli eljárás

Ha az ügyet a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezető nem rendezi, a tárgyalás napjára a felperesnek a követelést alátámasztó okirati bizonyítékokat be kell hoznia, például a tárgyhoz tartozó esetleges leveleket, nyugtákat vagy számlákat. Ezen kívül mindkét fél lehetőséget kap szóbeli tanúvallomás tételére, illetve keresztkérdéseket tehetnek fel nekik.

1.7 Az ítélet tartalma

Amennyiben a felperes nyer, a kerületi bíróság a követelt összegről a felperes javára végzést hoz, és elrendeli, hogy azt egy meghatározott, rövid időn belül fizessék ki.

1.8 A költségek megtérítése

Miközben a felek jogi tanácsadó szolgáltatását igénybe vehetik, nem jogosultak ennek költségeit a másik féltől visszakapni, még akkor sem, ha a tárgyaláson nyernek. A kis értékű követelések eljárásának az az értelme, hogy elősegítse a kereset indítását ügyvéd (solicitor vagy barrister) igénybevétele nélkül.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Mind a felperesnek, mind az alperesnek jogában áll a kerületi bíróság végzését a körzeti bíróságnál megfellebbezni. A körzeti bíróság a költségek megtérítését odaítélheti, de erről a körzeti bíróság bírája egyénileg dönt.

Kapcsolódó linkek

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Utolsó frissítés: 08/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.