Kis értékű követelések

Litvánia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A Litván Köztársaság Polgári Perrendtartása (Civilinio proceso kodeksas) IV. részének XXIV. fejezete szabályozza a kis értékű követelések nemzeti eljárását.

Az európai kis értékű követelések tekintetében a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint járnak el, és az európai kis értékű követeléseket az általános vitarendezési eljárási szabályok szerint tárgyalják, a Litván Köztársaságnak a polgári eljárásokra vonatkozó európai uniós és nemzetközi jogot átültető törvényében (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas) foglalt kivételekkel.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékű követelések nemzeti eljárása és a kis értékű követelések európai eljárása alkalmazandó a 2 000 eurót meg nem haladó polgári követelésekre.

A kis értékű követelések európai eljárása alkalmazandó a 2 000 eurót meg nem haladó polgári követelésekre. Az eljárás nem alkalmazandó a következőkre vonatkozó ügyekben: természetes személyek személyi állapota, jog- és cselekvőképessége; házassági vagyonjogon, tartási kötelezettségeken, valamint végrendeleten és öröklésen alapuló jogok; csődeljárás, fizetésképtelen társaságok vagy más jogi személyek felszámolására vonatkozó eljárások; társadalombiztosítás, választottbíráskodás, munkajog, ingatlan bérlete, a pénzbeli követelésekre irányuló keresetek kivételével, továbbá a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a személyiségi jogok megsértése, beleértve a rágalmazást is.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás 2009. január 1-je óta alkalmazandó. Az európai kis értékű követeléseket a Litván Köztársaság Polgári Perrendtartásában szereplő területi illetékességi szabályok szerinti kerületi bíróságok tárgyalják, vagyis a városok vagy kerületek kerületi bíróságai.

A 861/2007/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében és 5. cikkének (7) bekezdésében meghatározott esetekben a bíróságnak tájékoztatnia kell a felperest/alperest arról, hogy a Litván Köztársaság Polgári Perrendtartásában szereplő követelményeknek megfelelően a bíróság értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül keresetet/viszontkeresetet terjeszthet elő. Ha a felperes/alperes nem terjeszti elő az e cikk (1) bekezdése szerinti határidőn belül a bíróság előtt a megfelelően kitöltött keresetet/viszontkeresetet, úgy tekintik, hogy a kérelmet nem nyújtották be, és bírósági végzéssel visszaküldik azt a felperesnek/alperesnek. Az ilyen végzéssel szemben külön fellebbezés nyújtható be.

1.3 Nyomtatványok

A formanyomtatványok a bíróságokon és a litván bíróságok elektronikus szolgáltatási portálján.

1.4 Segítségnyújtás

Nem kötelező jogi képviselő/ügyvéd jelenléte. A bíróságok a formanyomtatványok kitöltésében segítséget nyújtanak, de érdemben nem adnak tanácsot a követelésről. A 861/2007/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szabályozza a jogi eljárásokban résztvevő felek számára az elsődleges állami kezességgel nyújtott költségmentességet biztosító szervek által nyújtott gyakorlati segítséget és tájékoztatást.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A bizonyítást a Polgári Perrendtartás II. részének XIII. fejezete szabályozza.

1.6 Írásbeli eljárás

A kis értékű követelések nemzeti eljárása szerint az ügyben eljáró bíróság maga határozhat az ügy elbírálásának formájáról és eljárásáról. Tárgyalás tartható, ha legalább az egyik fél erre irányuló kérelmet nyújtott be. Az írásbeli eljárás keretében az ügyben részt vevő feleket nem idézik, és nem vesznek részt a bírósági tárgyaláson. Az ügyben részt vevő feleket a Polgári Perrendtartás 133. cikkének (3) bekezdése szerint tájékoztatják az írásbeli eljárásról. Ha az ügyet érdemben írásbeli eljárásban tárgyalják, a tárgyalás napjáról, időpontjáról és helyéről, valamint a bírósági tanács összetételéről külön honlapon nyújtanak információt a tárgyalás napját legkevesebb hét nappal megelőzően, kivéve a Perrendtartásban meghatározott eseteket, amikor a feleket más eljárásban értesítik. A hivatkozott információt a bíróság hivatala is rendelkezésre bocsátja.

1.7 Az ítélet tartalma

A kis értékű követelések nemzeti eljárása szerint a bírósági határozatban szerepelnie kell bevezető és rendelkező résznek, és rövid indokolást kell tartalmaznia.

1.8 A költségek megtérítése

A kis értékű követelések esetében a Litván Köztársaság Polgári Perrendtartása 80. cikke (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott összegű bírósági illeték (žyminis mokestis) fizetendő. Ez a követelésért fizetendő díj egynegyedét teszi ki, de nem lehet kevesebb mint 10 EUR.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A törvény 29. cikke szerint a kis értékű követelések európai eljárása keretében a litván bíróságok által hozott határozatok fellebbezéssel megtámadhatók. A fellebbviteli eljárásra a Litván Köztársaság Polgári Perrendtartásának 301–333. cikke alkalmazandó. A Perrendtartás 307. cikkének (1) bekezdésével összhangban, amennyiben van jogalapja, a bírósági határozat keltétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a fellebbezést.

Utolsó frissítés: 22/03/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.