Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A 2007. július 11-i 861/2007/EK rendeletben szabályozott kis értékű követelések európai eljárása mellett a luxemburgi jog szerint létezik egy fizetési meghagyás (ordonnance de paiement) elnevezésű egyszerűsített eljárás, amely a (kamatok és költségek nélkül) legfeljebb 15 000 EUR összegű követelések behajtására szolgál.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Fizetési meghagyásos eljárás indítható a legfeljebb 15 000 EUR összegű pénzbeli tartozások behajtására, ha az adós luxemburgi lakóhellyel rendelkezik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

A fizetési meghagyásos eljárás igénybevétele fakultatív, mivel a hitelező az adós békebíróság elé történő beidézését (citation) is kérelmezheti.

A békebíróságon tárgyalt fizetési meghagyásos eljárás és az ideiglenes fizetési meghagyás iránti kérelem között az az egyik különbség, hogy a békebíróság előtt lefolytatott eljárás során ítélet (jugement) is hozható, a kerületi bírósági eljárás azonban kizárólag bírósági végzéssel (ordonnance) zárulhat.

1.3 Nyomtatványok

A fizetési meghagyás iránti kérelem szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattal nyújtható be a békebíróság hivatalánál.

A keresetnek a semmisség terhe mellett tartalmaznia kell a felperes és az alperes vezetéknevét, keresztnevét, foglalkozását, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, az indokolást, a követelt összeget és a feltételes fizetési meghagyás iránti kérelmet.

A hitelezőnek mellékelnie kell vagy be kell nyújtania a tartozás fennállását, összegét és megalapozottságát bizonyító valamennyi dokumentumot.

A szövegek összehasonlítása azt mutatja, hogy a békebíróság által tárgyalt keresetek indokolása rövidebb, mert ebben az esetben elegendő megnevezni a tartozás összegét és eredetét.

1.4 Segítségnyújtás

A jogszabályok nem kötelezik a bírósági végrehajtókat vagy a bíróságokat arra, hogy segítséget nyújtsanak a feleknek.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A bizonyítás általános szabályai alkalmazandók. Lásd: „Bizonyításfelvétel – Luxemburg”.

1.6 Írásbeli eljárás

Ha az adós kifogással él, és a hitelező folytatni kívánja az eljárást, a követelés tárgyában nyilvános tárgyalást kell tartani.

1.7 Az ítélet tartalma

A fizetési meghagyásos ügyekben hozott ítéletekre ugyanazok az elvek és szabályok vonatkoznak, mint a rendes eljárások során hozott ítéletekre.

1.8 A költségek megtérítése

A luxemburgi jog szerint általában a pervesztes félnek kell megtérítenie a költségeket, de a bíróság olyan indokolással ellátott egyedi határozatot is hozhat, amely szerint a költségek egészét vagy egy részét a másik félnek kell megtérítenie. Ha a pernyertes félnek költségei merültek fel az eljárás során, igényelheti, hogy a másik fél térítse meg azokat.

A más országokban alkalmazott szabállyal ellentétben az ügyvédi költségeket nem térítik meg rendszeresen. A luxemburgi jog szerint az új polgári perrendtartás 238. cikkében említett költségek magukban foglalják a bírósági végrehajtók és a szakértők költségeit, a tanúknak fizetett költségtérítést, a fordítás díját stb., de az ügyvédi költségeket nem.

A bíróság átalányösszeget ítélhet meg a pernyertes félnek a perköltségek, többek között az ügyvédi költségek fedezésére. Ez különösen akkor fordul elő, ha méltánytalan lenne az egyik felet a nála felmerülő, azonban költségként el nem számolt kiadások viselésére kötelezni; a bíró a mérlegelési jogkörében elrendelheti, hogy a másik fél fizesse ki ezeket a költségeket.

A bíróság mérlegelése szerint dönt a perköltség megítéléséről és annak összegéről.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A fizetési meghagyásos ügyekben az általános szabályok alkalmazandók. A békebíró ítélete ellen fellebbezés nyújtható be, ha az érintett összeg meghaladja a 2 000 EUR-t.

Kapcsolódó hivatkozások

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Utolsó frissítés: 06/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.