Kis értékű követelések

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárást Málta törvényeinek 380. fejezete (a kisértékű követelések bíróságáról szóló törvény), valamint a 380.01., 380.02. és 380.03. számú másodlagos jogszabály szabályozza.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

E bíróság [Tribunal għal Talbiet Żgħar] hatásköre csak az 5 000 EUR-t meg nem haladó pénzbeli követelésekkel kapcsolatos eljárásra és határozathozatalra korlátozódik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás megindításához a követelést benyújtó fél kitölti a szükséges formanyomtatványt, követelését benyújtja a bíróság hivatalához, befizeti az illetéket, és felkéri a bíróságot, hogy az alperes részére kézbesítse követelését. Az alperesnek a követelésről szóló értesítés kézbesítésétől számítva tizennyolc nap áll rendelkezésére a válaszadásra. Viszontkereset benyújtására is van lehetőség. Ha az alperes úgy találja, hogy a felperes követelését másik személynek kell teljesítenie, meg kell neveznie ezt a személyt. Ezután a bíróság hivatalvezetője értesíti a feleket a tárgyalás napjáról és időpontjáról. A bíróságon folytatott eljárást a kis értékű követelések ügyében eljáró bíró vezeti, ahogyan azt az igazságosság és méltányosság szabályaival összhangban jónak látja. A kis értékű követelések ügyében eljáró bírónak kell gondoskodnia arról, hogy az ügyet lehetőség szerint minél előbb tárgyalásra tűzzék, és abban még a tárgyalás napján határozat szülessen, és ne legyen szükség egynél több tárgyalásra. Az általa megfelelőnek tartott bármely módon gyűjthet információt, nem köthetik a legjobb bizonyítékra vagy a másodkézből vett bizonyítékra vonatkozó szabályok, ha úgy találja, hogy a benyújtott bizonyítékok eléggé megbízhatóak ahhoz, hogy a tárgyalt ügyben határozatot hozzon. Lehetőség szerint tartózkodnia kell attól, hogy szakértői bizonyítást rendeljen el és szakértőt nevezzen ki. Polgári jogi hatáskör tekintetében a törvényszéki bírákéval megegyező hatáskörökkel kell rendelkeznie, elsősorban a tanúk idézésére és eskütételére vonatkozóan.

1.3 Nyomtatványok

A követeléssel élő félnek formanyomtatványt kell kitöltenie, amelyet a 380.01. számú másodlagos jogszabály (a kisértékű követelések bíróságáról szóló törvény) első melléklete tartalmaz. Az alperes válaszát formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be, amelyet szintén az előbbiekben említett másodlagos jogszabály első melléklete tartalmaz.

1.4 Segítségnyújtás

A feleknek bárki nyújthat segítséget, nincs feltétlenül szükség ügyvédi vagy segédügyvédi képviseletre.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A felek szóban, írásban vagy akár mindkét módon nyújthatnak be bizonyítékokat. A tanút a tárgyalás előtt legkésőbb három nappal, megadott időpontra beidézhetik a bíróságra, bizonyítás vagy dokumentumok benyújtásának céljából. Ha a szabályszerűen beidézett tanú nem jelenik meg a tárgyaláson, a bíróság elrendelheti, hogy a tanút más időpontban elővezessék.

1.6 Írásbeli eljárás

A követelés és a válasz benyújtása írásban történik. A bizonyíték lehet okirati bizonyíték. A bíróság előtt azonban a kijelölt napon kötelező megjelenni.

1.7 Az ítélet tartalma

A kis értékű követelések ügyében eljáró bíró határozatában felsorolja azokat a fő tényeket, amelyek alapján határozatát meghozta. A határozatban a költségekről is dönt.

1.8 A költségek megtérítése

A kis értékű követelések ügyében eljáró bíró határozatában megállapítja, hogy az egyes felek milyen arányban viselik a költségeket. A pervesztes fél köteles azon fél költségeit megtéríteni, aki pernyertes lett, kivéve, ha bizonyos különleges körülmények ettől eltérő költségviselést indokolnak. A költségeket a költségek megtérítésében részesülő fél részéről az ügy kapcsán felmerült tényleges kiadásokra kell korlátozni. Komolytalan és rosszhiszemű követelés esetén a bíróság a követelést benyújtó felet kötelezheti arra, hogy az alperes javára legalább 250 EUR, legfeljebb 1 250 EUR összegű büntetést fizessen polgári jogi tartozás formájában.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A bíróság határozata ellen a fellebbviteli bíróságnál, annak alsóbb szintű hatásköre keretében lehet fellebbezést kérelmezni. A fellebbezést a bíróság hivatalánál kell benyújtani, a kis értékű követelések ügyében eljáró bíró által kihirdetett határozat keltétől számított húsz napon belül.

Utolsó frissítés: 14/12/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.