Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárást Málta törvényeinek 380. fejezete (a Kis Értékű Követelések Bíróságáról szóló törvény), valamint a 380.01., 380.02. és 380.03. számú kiegészítő törvény szabályozza.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

E bíróság [Tribunal għal Talbiet Żgħar] joghatósága csak a 3 494,06 EUR-t meg nem haladó pénzbeli követelésekkel kapcsolatos tárgyalásra és határozathozatalra korlátozódik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás megindításához a követelést benyújtó fél kitölti a szükséges formanyomtatványt, követelését benyújtja a Bíróság hivatalához, befizeti az illetéket, és felkéri a Bíróságot, hogy az alperes részére kézbesítse követelését. Az alperesnek a követelésről szóló értesítés kézbesítésétől számítva tizennyolc nap áll rendelkezésére a válaszadásra. Viszontkereset benyújtására is van lehetőség. Ha az alperes úgy találja, hogy a felperes követelését másik személynek kell teljesítenie, meg kell neveznie ezt a személyt. Ezután a Bíróság hivatalvezetője értesíti a feleket a tárgyalás napjáról és időpontjáról. A Bíróságon folytatott eljárást a döntőbíró vezeti, ahogyan azt a természetjog szabályaival összhangban jónak látja. A döntőbírónak kell gondoskodnia arról, hogy az ügyet lehetőség szerint minél előbb tárgyalásra tűzzék, és abban még a tárgyalás napján határozat szülessen, és hogy a tárgyaláshoz a bíróságnak legfeljebb egyszer kelljen üléseznie. Az általa megfelelőnek tartott bármely módon gyűjthet információt, nem köthetik a legjobb bizonyítékra vagy a másodkézből vett bizonyítékra vonatkozó szabályok, ha úgy találja, hogy a benyújtott bizonyítékok eléggé megbízhatóak ahhoz, hogy a tárgyalt ügyben határozatot hozhasson. Lehetőség szerint tartózkodnia kell attól, hogy szakértői bizonyításhoz szakértőket nevezzen ki. Polgári joghatóság tekintetében a törvényszék (Court of Magistrates) bíróival megegyező hatáskörökkel kell rendelkeznie, elsősorban a tanúk beidézésére és eskütételére vonatkozóan.

1.3 Nyomtatványok

A követeléssel élő félnek formanyomtatványt kell kitöltenie, amelyet a 380.01. számú kiegészítő törvény (a Kis Értékű Követelések Bíróságáról szóló törvény) első melléklete tartalmaz. Az alperes válaszát formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be, amelyet szintén az előbbiekben említett kiegészítő törvény első melléklete tartalmaz.

1.4 Segítségnyújtás

A feleknek bárki nyújthat segítséget, nincs feltétlenül szükség jogi képviseletre.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A felek szóban, írásban vagy akár mindkét módon nyújthatnak be bizonyítékokat. A tanút a tárgyalás előtt legkésőbb három nappal, megadott időpontra beidézhetik a Bíróságra, bizonyítás vagy dokumentumok benyújtásának céljából. Ha a szabályszerűen beidézett tanú nem jelenik meg a tárgyaláson, a Bíróság elrendelheti, hogy a tanút más időpontban elővezessék.

1.6 Írásbeli eljárás

A követelés és a válasz benyújtása írásban történik. A bizonyíték lehet okirati bizonyíték. A Bíróság előtt azonban a kijelölt napon kötelező megjelenni.

1.7 Az ítélet tartalma

A döntőbíró határozatában felsorolja azokat a fő tényeket, amelyek alapján határozatát meghozta. A határozatban a költségekről is dönt.

1.8 A költségek megtérítése

A döntőbíró határozatában megállapítja, hogy az egyes felek hogyan részesülnek a költségek viseléséből. A vesztes fél köteles azon fél költségeit megtéríteni, aki számára kedvező határozat született, kivéve, ha bizonyos különleges körülmények ezt másképp indokolják. A költségeket a költségtérítésben részesülő fél részéről az ügy kapcsán felmerült tényleges kiadásokra kell korlátozni. Komolytalan és rosszhiszemű követelés esetén a Bíróság a követelést benyújtó felet kötelezheti arra, hogy az alperes javára legfeljebb 232,94 EUR összegű büntetést fizessen polgári jogi tartozás formájában.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A Bíróság döntése ellen a fellebbviteli bíróságnál, annak alsóbb szintű joghatósága keretében lehet kereseti kérelem útján fellebbezni. A fellebbezést a Bíróság hivatalánál kell benyújtani, a döntőbíró által kihirdetett határozat keltétől számított tizennyolc napon belül.

Utolsó frissítés: 22/03/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.