Kis értékű követelések

Hollandia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelésekre vonatkozó szokásos eljárás a járási bíróság (sector kanton van de rechtbank) előtti tárgyalásos eljárás. Ez rendes tárgyalásos eljárás eljárási egyszerűsítésekkel. Ha a járási bíróság bírálja el az ügyet, nem szükséges ügyvéd igénybevétele, hanem választható a személyes eljárás.

Uniós határokon átnyúló ügyekben alkalmazható a kis értékű követelések európai eljárása is. A kis értékű követelések európai eljárása alkalmazható

 • másik társaság;
 • valamely szervezet;
 • a megbízó ügyfél tartozása esetén.

A holland jog részét képezi a kis értékű követelések európai eljárásának végrehajtásáról szóló törvény (a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átültetéséről szóló, 2009. május 29-i törvény).

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A járási bíróság jár el a következő esetekben:

 • a legfeljebb 25 000 euró értékű követelésekre vonatkozó ügyek;
 • a meghatározatlan értékű követelésekre vonatkozó ügyek, ha az érték vélhetően nem haladja meg a 25 000 eurót.

A járási bíróság bírálja el továbbá a munkajoggal, bérleti jogviszonnyal, fogyasztási cikkek adásvételével és fogyasztói hitelekkel kapcsolatos ügyeket, a közlekedési bírságokkal szemben benyújtott fellebbezéseket és a csekély súlyú bűncselekményeket érintő ügyeket. E bíróság foglalkozik a vagyonkezeléssel, a gyámsággal, a gondnoksággal és az örökségről való lemondással vagy annak elfogadásával is. Itt tekintheti meg a járási bíróság előtti, egyszerűsített eljárásra vonatkozó egyéb információkat.

A járási bíróság jár el az európai kis értékű követelésekre vonatkozó ügyekben is. A kis értékű követelések európai eljárására vonatkozó felső értékhatárt a 861/2007/EK rendelet 5 000 euró összegben határozza meg.

1.2 Az eljárás alkalmazása

A járási bíróságok esetében nincs külön eljárás. Főszabály szerint a tárgyalásos eljárás szabályai alkalmazandók a körzeti bíróságra és a járási bíróságra is. Fontos különbség, hogy a járási bíróság előtti ügyekben a felek maguk adhatják elő érveiket, míg egyéb ügyekben (a körzeti bíróság előtt) kötelező a felek ügyvéd általi képviselete. Lásd a lenti 1.4. pontot. Emellett a járási bíróságokon egyesbíró jár el, vagyis egy bíró ítélkezik.

A kis értékű követelések európai eljárására a kérelemre induló eljárás szabályai alkalmazandók.

1.3 Nyomtatványok

A járási bíróság előtti eljárások rendszerint keresettel indulnak. A kereset legfontosabb része a kereseti kérelem (maga a követelés) és annak indokolása (a kereseti kérelem alapjául szolgáló tények és jogok).

A járási bíróságok előtti eljárás néhány sajátossága:

 1. az alperest az A körzeti bíróságra idézik, de az alperesnek az A bíróság székhelyén eljáró járási bíróság vagy az A bíróság külön kijelölt járási bírósága előtt kell megjelennie.
 2. ha a felperest meghatalmazott képviselő képviseli az eljárásban, a meghatalmazott képviselő nevét és címét fel kell tüntetni a keresetben.

A kis értékű követelések európai eljárásában a keresetet az A formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani. A kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani.

1.4 Segítségnyújtás

A járási bíróság előtti ügyekben a felek maguk adhatják elő érveiket. Ez azt jelenti, hogy nincs kötelező ügyvédi általi képviselet. Támogatást nyújthat olyan meghatalmazott képviselő is, aki nem szükségszerűen ügyvéd. Az ügyvédi jogi képviselet költségeinek megtérítése tekintetében lásd továbbá a lenti 1.8. pontot.

Hasonlóképpen az európai eljárásban sem kötelező a felek ügyvéd vagy más jogi tanácsadó általi képviselete.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A bizonyításra vonatkozó általános szabályok alkalmazandók. A bizonyításra vonatkozó holland joggal összhangban a bíró főszabály szerint szabadon értékeli a benyújtott bizonyítékot. A fent hivatkozott 861/2007/EK rendelet 9. cikke szabályozza az európai eljárásra vonatkozó bizonyításfelvételt.

1.6 Írásbeli eljárás

A járási bíróságok előtti polgári ügyekre vonatkozó nemzeti eljárási szabályok (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton) az irányadóak. Az írásos dokumentumokat a körzeti bíróság hivatalához lehet benyújtani a tárgyalás kitűzését megelőzően vagy a tárgyaláson. A nyilatkozatokat és válaszokat szóban lehet előadni a járási bíróság előtt. Az európai eljárás írásbeli eljárás, bár tárgyalás tartható, ha azt a bíró szükségesnek tartja, vagy valamelyik fél kéri.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a felek és meghatalmazott képviselőik vagy ügyvédeik neve és címe;
 • a felek által képviselt álláspont;
 • az eljárás menete;
 • a kereseti kérelemből és a felek nyilatkozataiból levont következtetés;
 • a határozat indokolása, a tényállás és a bíró megfontolásainak bemutatása;
 • a bíróság végleges döntése;
 • a bíró neve;
 • a költségek viselése;
 • az ítélethozatal napja.

Az ítéletet a bíró aláírja.

1.8 A költségek megtérítése

A járási bíróság előtt indított eljárás esetén a következő költségek merülhetnek fel: a bírósági nyilvántartásbavételi illeték, a bíróság által megítélt költségek viselése és a jogi segítségnyújtás költségei.

A bírósági nyilvántartásbavételi illetéket a kereset bírósághoz való benyújtásakor kell megfizetni. Az összeg az ügy jellegétől függ. A gyakorlatban a fél ügyvédje megelőlegezi ezt az összeget, és később számítja fel vele szemben. A bíróság a pervesztes felet a másik fél költségeinek megtérítésére kötelezheti. Amennyiben egyik fél sem pernyertes teljes mértékben, mindenki a saját költségeit viseli. A bíróság által megítélt költségek magukban foglalhatják a jogi segítségnyújtás költségei mellett a tanúk, szakértők költségeit is, az utazási és tartózkodási költségeket, a kivonatok költségeit és egyéb bíróságon kívül felmerült költségeket is.

A holland jog szerint a nehezebb anyagi helyzetben lévő fél kérheti a jogi segítségnyújtás költségeihez való hozzájárulást. A járási bíróságok előtt nem minden esetben van lehetőség támogatott jogi segítségnyújtásra. Támogatott jogi segítségnyújtás esetén pénzügyi helyzetétől függően a fél maga is hozzájárul a jogi segítségnyújtás költségeihez. A jogi segítségnyújtás költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet ügyvéd terjeszti a Költségmentességi Tanács (Raad voor rechtsbijstand) elé. Ezt a költségmentességről szóló törvény (Wet op de Rechtsbijstand) szabályozza. E törvény III. A. fejezete tartalmazza az uniós határon átnyúló jogviták esetén rendelkezésre álló költségmentességre vonatkozó szabályokat.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A járási bíróság által hozott ítéletekkel szemben fellebbezés nyújtható be a fellebbviteli bírósághoz. Csak akkor nyújtható be fellebbezés, ha a követelés összege meghaladja az 1750 eurót. Fellebbezni az ítélet kézbesítésének időpontjától számított 3 hónapon belül lehet. A járási bíróság által a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletekkel szemben fellebbezés nyújtható be.

Utolsó frissítés: 10/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.