Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Hollandia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelésekre vonatkozó szokásos eljárás a kerületi bíróság alkerületi részlege (sector kanton van de rechtbank) előtti tárgyalásos eljárás. Ez rendes tárgyalásos eljárás, eljárási egyszerűsítésekkel. A Polgári Perrendtartás (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) nem tartalmaz külön szabályokat az alkerületi bíróságok előtti eljárásindításra.

Uniós határokon átnyúló ügyekben alkalmazható a kis értékű követelések európai eljárása is.

A holland jog törvénnyel ültette át a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló rendeletet (a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átültetéséről szóló 2009. május 29-i törvény) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Az alkerületi bíróság jár el a következő esetekben:

 • a legfeljebb 25 000 euró értékű követelésekre vonatkozó ügyek;
 • határozatlan értékű követelésekre vonatkozó ügyek, ha az érték vélhetően nem haladja meg a 25 000 eurót.

Az alkerületi bíróság bírója ítélkezik továbbá a munkajogot, bérleteket, ügynöki megállapodásokat, részletre vásárlást és fogyasztói adásvételi szerződéseket, közlekedési bírságokkal szemben benyújtott fellebbezéseket és kisebb súlyú bűncselekményeket érintő ügyekben.

Az alkerületi bíróság jár el az európai kis értékű követelésekre vonatkozó ügyekben is. A kis értékű követelések európai eljárása esetében a rendelet legfeljebb 2 000 euróban állapítja meg a küszöbértéket.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az alkerületi bíróságokra nem vonatkozik külön eljárás. Főszabály szerint a tárgyalásos eljárás szabályai alkalmazandók a kerületi bíróságra és az alkerületi részlegre is. Fontos eltérés, hogy az alkerületi bíróság előtti ügyekben a felek maguk adhatják elő érveiket, míg egyéb ügyekben (a kerületi bíróságon) kötelező a felek ügyvédi képviselete. Lásd a lenti 1.4. kérdésre adott választ. Továbbá az alkerületi bíróságon az ügyekben egyesbíró jár el, vagyis egy bíró ítélkezik.

A kis értékű követelések európai eljárására alkalmazandók a petíciós eljárás szabályai.

1.3 Nyomtatványok

Az alkerületi bíróság előtti eljárásokat rendszerint idézés indítja meg. Az idézéssel induló eljárások valamennyi (kerületi és alkerületi) bíróság esetében azonosak. Az idézés legfontosabb része a kereseti kérelem (maga a követelés), és annak indokolása (a kereseti kérelem alapjául szolgáló tények és jogok).

Az alkerületi bíróságok előtti eljárás néhány sajátossága a következő:

 1. az alperest az A kerületi bíróságra idézik, de az A bíróság székhelyén eljáró alkerületi bíróság vagy az A bíróság külön megjelölt alkerületi bírósága előtt kell megjelennie.
 2. ha a felperest meghatalmazott képviselő képviseli az eljárásban, a meghatalmazott képviselő nevét és címét fel kell tüntetni az idézésben.

A kis értékű követelések európai eljárása szerinti követelést az A formanyomtatvány segítségével kell benyújtani. Ezt a formanyomtatványt le lehet tölteni az európai e-justice honlapról.

A kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kell benyújtani. A bíróságnak a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet szerint kell hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie.

1.4 Segítségnyújtás

Az alkerületi bíróság előtti ügyekben a felek maguk adhatják elő érveiket. Ez azt jelenti, hogy nem kötelező az ügyvédi jogi képviselet. Támogatást nyújthat olyan meghatalmazott képviselő is, aki nem szükségszerűen ügyvéd. Az ügyvédi jogi képviselet költségeinek megtérítése tekintetében lásd továbbá a lenti 1.8. kérdésre adott választ.

Hasonlóképpen az európai eljárásban sem kötelező a felek ügyvédi vagy más jogi tanácsadói képviselete.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A bizonyításra vonatkozó jog rendes szabályai alkalmazandók. A bizonyításra vonatkozó holland joggal összhangban a bíró főszabály szerint szabadon értékeli a benyújtott bizonyítékot. Lásd továbbá a „bizonyításfelvételt”. A fent hivatkozott 861/2007/EK rendelet 9. cikke szabályozza a bizonyításfelvételt az európai eljárásban.

1.6 Írásbeli eljárás

Az alkerületi részleg polgári eljárására nemzeti szabályok vonatkoznak. Az írásbeli dokumentumokat a kerületi bíróság hivatalához lehet benyújtani (személyesen, postai úton vagy fax segítségével) határidőn belül, vagy a tárgyaláson. A nyilatkozatokat és válaszokat szóban lehet előterjeszteni az alkerületi bíróság előtt. Az európai eljárás írásbeli eljárás, bár tárgyalás tartható, ha a bíró szükségesnek tartja vagy valamelyik fél kéri.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a felek és meghatalmazott képviselőik vagy ügyvédeik neve és címe,
 • az eljárás menete,
 • a kereseti kérelemből és a felek nyilatkozataiból levont következtetés,
 • a határozat indokolása, a tényállás és a bíró megfontolásainak bemutatása mellett,
 • a bíró végső határozata,
 • a bíró neve és
 • az ítélethozatal dátuma.

Az ítéletet a bíró aláírja.

1.8 A költségek megtérítése

Az alkerületi bíróság előtt indított eljárás esetén a következő költségek merülhetnek fel: a bírósági nyilvántartásbavételi illeték, a bíróság által elrendelt költségmegosztás, és a jogi segítségnyújtás költségei.

A bírósági nyilvántartásbavételi illetéket a bíróság megkeresésekor kell megfizetni. Az összeg az ügy jellegétől függ. A gyakorlatban ügyvédje megelőlegezi ezt az összeget és később számítja fel Önnek. A bírósága a pervesztes felet a másik fél költségeinek megtérítésére kötelezheti. Amennyiben egyik fél sem pernyertes teljes mértékben, mindenki a saját költségeit viseli. A bíróság által elrendelt költségmegosztás magában foglalhatja a jogi segítségnyújtás költségeit is, de a tanúk, szakértők költségeit is, az utazási és tartózkodási költségeket, a kivonatok költségeit és egyéb bíróságon kívül felmerült költségeket is (http://www.rechtspraak.nl/).

A holland jog szerint a nehezebb helyzetben lévő fél kérheti a jogi segítségnyújtás költségeihez való hozzájárulást. Az alkerületi bíróságok előtt nem minden esetben van lehetőség támogatott jogi segítségnyújtásra. Támogatott jogi segítségnyújtás esetén pénzügyi helyzetétől függően a fél maga is hozzájárul a jogi segítségnyújtás költségeihez. A jogi segítségnyújtás költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet az ügyvéd terjeszti elő a Költségmentességi Tanácshoz (Raad voor rechtsbijstand). Ezt a költségmentességről szóló törvény (Wet op de Rechtsbijstand) szabályozza. E törvény III. A. fejezete tartalmazza az uniós határon átnyúló vonatkozású bírósági eljárásokban rendelkezésre álló költségmentesség szabályait. Ez a törvény ülteti át a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i európai tanácsi irányelvet (http://www.rvr.org./).

1.9 Fellebbezési lehetőség

A bíróság alkerületi részlege által hozott ítéletekkel szemben fellebbezés nyújtható be a fellebbviteli bíróság előtt. Csak akkor lehet fellebbezést benyújtani, ha a követelés meghaladja az 1 750 eurót. Fellebbezni az ítélet kézbesítésének időpontjától számított 3 hónapon belül lehet. A kis értékű követelések európai eljárása keretében nem lehet fellebbezni az alkerületi bíróság határozatával szemben.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.