Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kis értékű követelések

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Észak-Írországban létezik a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás. A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás célja, hogy lehetővé tegye a kis értékű követelések egyes típusainak informális elbírálását a megyei bíróságokon általában jogi képviselet igénybevételének szükségessége nélkül.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Általánosságban a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás akkor alkalmazható, ha a pénzösszeg vagy az érintett javak értéke nem haladja meg a 3000 fontot. Bizonyos típusú követelések ugyanakkor nem tartoznak az eljárás hatálya alá, például a személyi sérülésekkel, a rágalmazással vagy becsületsértéssel, a hagyatékkal vagy járadékkal, a föld tulajdonjogával, a házastársi vagyonnal és a közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos követelések.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás nem kötelező, és a bíróság bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy a kérelmet a megyei bírósághoz továbbítsa.

1.3 Nyomtatványok

A megyei bíróságokról szóló 1981. évi szabályok (Észak-Írország) [S.R.1981, 225. szám] olyan formanyomtatványokat tartalmaznak, amelyeket a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás során használni kell. Az eljárás megindításához, a kereset vitatásához és a felelősség vállalásához kapcsolódóan is előírják a formanyomtatványok alkalmazását. Van egy formanyomtatvány a mulasztási ítélet iránti kereset, valamint az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtására is.

1.4 Segítségnyújtás

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás informális jellegű. A bíróság személyzete segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében és az eljárásra vonatkozó tájékoztatás megadásában. Jogi tanácsot azonban nem tudnak nyújtani.

A Citizens' Advice Bureau (állampolgárokat segítő tanácsadó testület) vagy a tanácsadó központok is segíthetik a peres feleket.

Ha a peres fél olyan fogyatékkal él, amely megnehezíti a bírósághoz fordulást vagy a bírósággal való kapcsolattartást, e peres félnek kapcsolatba kell lépnie a bíróság ügyfélkapcsolati munkatársával, aki további segítséget nyújthat.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A kis értékű követelések eljárása informális jellegű, és a bizonyítás szigorú szabályai sem érvényesek. Ennek megfelelően a bíróság a tárgyaláson bármilyen eljárási módszert elfogadhat, amelyet igazságosnak tart. Valamennyi félnek – jogi akadályt képezve – bele kell egyeznie, hogy a bíróság eskü alatt hallgassa meg.

1.6 Írásbeli eljárás

Ha az ügyet nem vitatják, és meghatározott összegre irányul, a kereset tárgyalás tartása nélkül, csak írásbeli bizonyítékok alapján is elbírálható. Ezt nevezzük mulasztási ítéletnek.

1.7 Az ítélet tartalma

A bíróság általában szóban hoz határozatot, és ismerteti indokait. Dönthet azonban az ítélet írásban történő meghozatala mellett is.

1.8 A költségek megtérítése

A költségek megtérítésére vonatkozóan korlátozások állnak fenn. Jelenleg a bíróság a következő költségek megfizetését rendelheti el:

  • Bírósági illetékek; és
  • Szakértői díjak.

Ha valamelyik fél észszerűtlen magatartást tanúsít, a bíróság e felet költségviselésre kötelezheti. Ha az eljárást megfelelően megindították a megyei bíróságon, a bíróság a megfelelő költségek viseléséről határozhat.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Ha a pervesztes fél jelen volt vagy képviseltette magát a tárgyaláson, fellebbezést csak olyan módon nyújthat be, ha a bírótól a határozat indokolását kéri, és a legfelsőbb bírósághoz fordul annak megállapítása érdekében, hogy a bíróság döntése jogilag helytálló volt-e.

Ha a pervesztes fél nem volt jelen és nem is képviseltette magát a tárgyaláson, és a pervesztes fél felveszi a kapcsolatot a kis értékű követelésekkel foglalkozó irodával, azt követően, hogy végzést vagy ítélet hoztak, arra hivatkozással, hogy nem vagy a válaszadáshoz nem kellő időben kapta meg a keresetet, vagy bármilyen más okból nem válaszolt időben, felhívják arra, hogy nyújtson be keresetet a végzés hatályon kívül helyezése iránt. A pernyertes félnek megküldik a kereset másolatát, és felhívják, hogy 14 napon belül írásban válaszoljon rá. A bíróság, figyelembe véve a keresetet és a válaszokat, vagy:

  • úgy határozhat, hogy a válasz elmulasztásának érvényes indoka van, és bírósági tárgyalás nélkül hatályon kívül helyezi az ítéletet, és útmutatást ad az ügy folytatásáról. A kis értékű követelésekkel foglalkozó iroda értesíti a feleket a bíróság döntéséről, vagy
  • tárgyalást tűz ki a végzés hatályon kívül helyezése iránti kereset tárgyában. A feleket értesítik a tárgyalás időpontjáról, és meghívják őket az azon való részvételre. A kis értékű követelésekkel foglalkozó iroda elküldi a felek részére a bíróságnak az ilyen típusú kereset elbírálását követően hozott határozatának másolatát.

Hasonlóképpen, ha a pervesztes fél dokumentumait a posta visszaküldi a kis értékű követelésekkel foglalkozó irodához, és egyértelmű, hogy annak nem volt tudomása a követelésről, a bíróság hivatala felkéri az eljáró bírót, hogy vonjon vissza minden meghozott végzést, és forduljon a pernyertes félhez további információk, pl. az alperes új címének bekérése érdekében.

Kapcsolódó linkek

Az eljárásra vonatkozóan további információ a Northern Ireland Courts and Tribunals Service weboldalán található.

A fogyatékkal élő peres felek részére nyújtott segítség

Egyes bírósági hivatalok kijelöltek ügyfélszolgálati munkatársakat, akik segítséget nyújthatnak. Ha nem tudnak segíteni, a fogyatékkal élő peres felek kapcsolatba léphetnek a bírósági szolgálat információs központjával a +44 300 200 7812 telefonszámon.

Utolsó frissítés: 23/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.