Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Valóban létezik egy ilyen speciális, egyszerűsített eljárás, amely az e kérdésben szereplő ügyekre vonatkozik.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékűnek tartott vagy kereskedelmi ügyletekből származó, pénz fizetésére irányuló követelések érvényesítésére szolgáló speciális eljárás 15 000 EUR-t meg nem haladó perérték esetében alkalmazható.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás alkalmazása pusztán lehetőség.

1.3 Nyomtatványok

A portugál jog szerint nincs ilyen megállapítási keresethez szükséges formanyomtatvány.

1.4 Segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtási rendszer minden bíróságon, minden ügytípusra alkalmazandó.

A legfeljebb 5000 EUR perértékű ügyekben, ha a felek nem hatalmaztak meg ügyvédet, vagy az ügyvéd nem jelent meg az ügy azon tárgyalásán, amelyen ítéletet is hoznak, a tanúk kikérdezését a bíró végzi.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Ezen eljárás bizonyításfelvételre vonatkozó szabályai enyhébbek és rugalmasabbak az általános megállapítási eljárás szabályainál.

Az eljárás kevésbé megterhelővé, valamint rugalmasabbá tétetelére irányuló törekvés a következő szabályokban mutatkozik meg:

a)      A bizonyítékot a tárgyaláson terjesztik elő. Ha a szóban forgó összeg 5000 EUR-nál kisebb, a felek csak három tanút hozhatnak; más esetekben ötöt. Ugyanakkor bizonyítandó tényenként legfeljebb három tanúra van lehetőségük. Azok, akik azt állították, hogy nincs tudomásuk semmiről, e célból nem számíthatóak be.

b)      A tárgyalást harminc napon belül tartják meg, és ha az ügy perértéke 5000 EUR-nál alacsonyabb, akkor nem szükséges a tárgyalási napot bármelyik megbízott ügyvéddel egyeztetni.

c)      Bármely fél (akár igazolt) távolléte nem jelent elnapolási okot; hasonlóképp az ügyvéd (akár igazolt) távolléte sem, ha az előző pontban feltüntetettnél alacsonyabb a perérték.

d)     Amennyiben ettől nagyobb összegről van szó és elnapolásra kerül sor, a következő tárgyalást az ezt követő harminc napon belülre kell kitűzni. Második elnapolásra nincs mód.

e)      Ha a bíró úgy értékeli, hogy a megfelelő döntéshozatalhoz további vizsgálatra van szükség, az általa legmegfelelőbb időpontban felfüggeszti a tárgyalást és azonnal napot tűz erre a vizsgálatra. A tárgyalási szakot harminc napon belül be kell fejezni.

f)       A szakértői bizonyítékot mindig egyetlen szakértő biztosítja.

g)      A bizonyítás lezárulta után mindegyik ügyvéd egy rövid szóbeli nyilatkozatot tehet.

1.6 Írásbeli eljárás

Más eljárásokhoz hasonlóan ez az eljárás is szóbeli.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítélet tartalmára vonatkozó szabályok rugalmasabbak, tekintve, hogy az indoklásnak mindig tömörnek – vagyis rövidnek és lényegretörőnek – kell lennie.

Ezen túlmenően a bírónak nem szükséges írásba foglalnia az ítéletet, hanem azonnal jegyzőkönyvbe diktálhatja.

Azon ügyekben, amikor a személyesen idézett alperes nem fellebbez a döntés ellen, a bírósági határozat sokkal egyszerűbb szerkezetű, mivel a bíró egyetlen, ítélet erejével bíró intézkedése a beadvány végrehajtási záradékkal való ellátása lesz, kivéve, ha a beadvány mögött egyértelműen perelhúzó szándék húzódik meg, vagy ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan.

A perelhúzó kivételekre (olyan eljárásjogi hibák, amelyeket a bíró fontosnak tart ahhoz, hogy ne értékelje a kérelmet és mentesítse az alperest) akkor kerülhet sor vagy a felperes igényét akkor utasíthatják el nyilvánvalóan megalapozatlanként, ha egyértelmű bizonyíték áll fenn e problémákra.

1.8 A költségek megtérítése

Nem áll fenn korlátozás.

A jogerős döntést követő öt napon belül a költségtérítésre jogosult felek megküldik a bíróságnak és a pervesztes félnek a vonatkozó magyarázó feljegyzést.

A magyarázó feljegyzésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)      a peres fél neve, ügyszám, az ügyvéd vagy bírósági végrehajtó neve;

b)      külön bekezdésben a fél által ténylegesen kifizetett bírósági illetéktételek;

c)      külön bekezdésben a fél által ténylegesen kifizetett költségek tételei;

d)     külön bekezdésben az ügyvéd számára fizetett díjtételek, kivéve, ha a szóban forgó összegek a pervesztes és pernyertes fél által fizetendő bírósági illetékek összköltségének 50%-át meghaladóak;

e)      a várt összeg feltüntetése.

A költségeket a pervesztes fél közvetlenül az ilyen költségeket meghitelező félnek fizeti meg, kivéve, ha a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 540. cikke eltérően rendelkezik.

A pervesztes fél – a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban – a következő költségeket köteles megfizetni:

a)      a pernyertes fél által fizetett bírósági illetéktételeket, jövedelemarányosan;

b)      a pernyertes fél által fizetett költségtételeket;

c)      a pervesztes és pernyertes fél által fizetendő bírósági illetékek összköltségének 50%-át, a pernyertes fél számára az ügyvédi költségekhez kapcsolódó kiadások kompenzációjaként, amikor a fent említett feljegyzést benyújtják;

1.9 Fellebbezési lehetőség

A fellebbezésre nem vonatkoznak különös szabályok és a fellebbezési jog, mint olyan, nincs kizárva vagy kifejezetten korlátozva, a fellebbezés pedig az általános szabályokkal összhangban fogadható el (vagy sem).

Related links

További információ a következő linkeken található:

Utolsó frissítés: 14/01/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.