Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kis értékű követelések

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Skóciában 2016. november 28. előtt a Sheriff Court (körzeti bíróság) folytatta le a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárást, amely egy olyan egyszerűsített eljárás volt, amelyben a pénzbeli követelések küszöbértéke 3000 font volt.

2016. november 28-tól a követelések érvényesítésének új formáját vezették be, egyszerű eljárás néven.

Az e feletti következő eljárás az úgynevezett gyorsított eljárás, amely az 5000 font értékig terjedő ügyekkel foglalkozik, és némiképp bonyolultabb, mint az egyszerű eljárás.

Egyszerű eljárás

2016. november 28-tól kezdve annak, aki 5000 font vagy annál kisebb pénzértékű olyan követelést terjeszt elő, amely pénzfizetésre, ingó vagyontárgy átadására vagy visszaszolgáltatására, illetve valamely személy valamely tevékenység elvégzésére való kötelezésére irányul, az egyszerű eljárást kell alkalmaznia.

Az egyszerű eljárás olyan bírósági eljárás, amelynek célja a viták gyors, olcsó és informális megoldásának biztosítása, amennyiben a pénzbeli érték nem haladja meg az 5000 fontot.

A felperes keresetet nyújt be a Sheriff Court (körzeti bíróság) részére. Az a fél, akivel szemben a keresetet benyújtják, az alperes. A követelés tárgyában a végső döntést a sheriff (körzeti bíró) vagy a summary sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) hozza meg. Az egyszerű eljáráshoz nem kell ügyvédet igénybe venni, de aki kívánja, megteheti.

Az egyszerű eljárásról további információ a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán található.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Az egyszerű eljárás lép a korábbi kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás helyébe. Ez lép a gyorsított eljárás helyébe is, de csak akkor, ha az pénzfizetésre, ingó vagyontárgy átadására vagy visszaszolgáltatására vagy valamely személy valamely tevékenység elvégzésére való kötelezésére irányuló keresethez kapcsolódik.

Gyorsított eljárás megindítása iránt kereset nyújtható be a visszaszolgáltatás (a pénz vagy vagyontárgy visszaszerzése iránt indított keresettípus), az elszámolás, az örökölt vagyon visszaszerzése, átadása és az ideiglenes tartásdíj tárgyában. Ha van másodlagos fizetési követelés, annak 5000 font alatt kell lennie.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Mind az egyszerű eljárás, mind a gyorsított eljárás megindítása iránti kereset esetén követni kell a bírósági szabályokat, amelyek kötelezőek. Ezek megtalálhatók a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán.

1.3 Nyomtatványok

Vannak meghatározott formanyomtatványok az egyszerű eljárás és a gyorsított eljárás minden szakaszára vonatkozóan, pl. keresetlevél/keresetindításra irányuló kérelem, határozat/fizetési meghagyás. Az egyszerű eljárásra vonatkozó 2016. évi és a gyorsított eljárásra vonatkozó 2012. évi szabályokban szereplő formanyomtatványok kötelezően alkalmazandók. Ezek a formanyomtatványok megtalálhatók a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán.

1.4 Segítségnyújtás

A Sheriff Clerk's Office (a körzeti bíróság hivatala) segíthet a formanyomtatvány (3A formanyomtatvány) kitöltésében, és olyan tanácsadó ügynökségek is segítséget nyújtanak, mint a Citizens Advice Bureau (állampolgárokat segítő testület). Ha az egyszerű eljárásra vonatkozóan további információkra van szükség, akkor lépjen kapcsolatba a felperes lakóhelye szerinti Sheriff Court hivatalával.

A skót Sheriff Courtra vonatkozó információk a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán találhatók.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Az egyszerű eljárás során a tárgyalásokat a formalitást oly mértékben mellőzve kell megtartani, amennyire a kereset körülményei megengedik. A Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) elmagyarázza a használt jogi fogalmakat vagy kifejezéseket. A bíróság részére dokumentumok és egyéb bizonyítékok nyújthatók be, és az egyszerű eljárásra vonatkozó szabályok meghatározzák az e célra szolgáló eljárási szabályokat, ideértve azt, hogy mit kell megküldeni a felperes vagy az alperes részére, valamint a dokumentumok vagy egyéb bizonyítékok benyújtásának esetleges határidejét is.

1.6 Írásbeli eljárás

Az eljárást kizárólag írásban folytatják le, ha nem nyújtanak be ellenkérelmet. Ellenkérelem esetén ugyanakkor az ügy megkövetelheti tárgyalás tartását, vagy más esetben a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) dönthet úgy, hogy tárgyalás tartása nélkül hoz határozatot.

A Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) dönthet úgy, hogy megvitatja az ügy kezelésének módját. Az ügy kezelésének módjára vonatkozó egyeztetésre a tárgyalóteremben vagy bármely, a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) által meghatározott más helyen kerül sor. A Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) arról is dönthet, hogy a megbeszélés miként zajlik majd, például videokonferencia, konferenciahívás útján vagy bármilyen más általa kiválasztott formában.

1.7 Az ítélet tartalma

A tárgyalás végén a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) ott és akkor határozhat, vagy időt kérhet az ügy megfontolásához, mielőtt határozatot hozna. Ha a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) időt kér a határozathozatal előtt az ügy megfontolásához, a határozatát a tárgyalás napjától számított 4 héten belül meg kell hoznia.

Ha a felek jelenlétében hoz határoz, a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) köteles előadni a határozat indokait. Ha időt kér a határozathozatalt megelőzően az ügy megfontolásához, jegyzetet kell készítenie, amelyben meg kell jelölnie a határozat indokait.

1.8 A költségek megtérítése

Az egyszerű eljárás megindítása iránti keresettel összefüggésben rendszerint nem kerül sor a költségviselés megállapítására, amelyben a követelés értéke legfeljebb 300 font.

Ha ez az érték nagyobb, mint 300 font, de legfeljebb 1500 font, a bíróság által a pernyertes fél javára normál esetben megítélhető költségek maximális összege nem haladhatja meg a 150 fontot.

Ha az érték nagyobb, mint 1500 font, de legfeljebb 3000 font, a bíróság által a pernyertes fél javára normál esetben megítélhető költségek maximális összege nem haladhatja meg a követelés értékének 10%-át.

Azoknál a követeléseknél, amelyek értéke 3001 és 5000 font között van, ugyanúgy érvényes az az általános szabály, hogy a pervesztes fél viseli a pernyertes fél költségeit. Ha az egyik félnek van ügyvédje, ezek a költségek magasabbak lehetnek. A költségekre vonatkozóan további információ a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán található.

A gyorsított eljárás iránti kereset esetében nincsenek ilyen korlátozások, és a költségekre vonatkozó elszámolást rendszerint a Sheriff Clerk (a körzeti bíróság hivatalnoka) értékeli, amelyet ezt követően a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) hagy jóvá.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az egyszerű eljárásban hozott határozattal szemben fellebbezés nyújtható be. A Sheriff Appeal Courthoz (körzeti fellebbviteli bírósághoz) benyújtott fellebbezést a 16A formanyomtatványon kell benyújtani az egyszerű eljárásban benyújtott keresetet elbíráló bírósághoz az azt követő 4 héten belül, hogy a Sheriff Clerk (a körzeti bíróság hivatalnoka) megküldte a határozat formanyomtatványt a pernyertes fél részére. A gyorsított eljárásban benyújtott fellebbezésre vonatkozóan külön rendelkezések alkalmazandók, és további információ a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán található.

Mindazonáltal az olyan egyszerű eljárásban, ahol nem nyújtottak be ellenkérelmet, a Sheriff (körzeti bíró) vagy a summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) határozatának visszavonása iránti kérelem nyújtható be a bírósághoz. Ez bizonyos körülmények között kezdeményezhető, és a kérelmet a 13B formanyomtatványon kell benyújtani. A határozat visszavonására vonatkozóan további információ a Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldalán található.

Kapcsolódó linkek

A Scottish Courts and Tribunals Service (a skót bíróság hivatala) weboldal tartalmazza a rendes, az egyszerű és a gyorsított eljárás szabályait.

Summary Sheriff

A Summary Sheriff (gyorsított eljárásban eljáró körzeti bíró) tisztségét a (skót) bírósági reformról szóló, 2014. évi törvény hozta létre.   Bővebb információk a Judiciary of Scotland (skót bíróságok) weboldalon találhatók.

Utolsó frissítés: 24/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.