Kis értékű követelések

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A kis értékű követelésekre vonatkozóan nincs külön eljárás, a polgári eljárásra vonatkozó általános rendelkezések az irányadók. Nem kerül sor tárgyalásra a 2000 EUR-t nem meghaladó követelések esetében, ha azok csak egyszerű vizsgálatot igényelnek.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Az eljárásra a polgári eljárásra vonatkozó általános rendelkezések az irányadók.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás kérelemre indul az eljárás megindítására irányuló kérelmek egyes típusaira vonatkozó szokásos eljárás szerint.

1.3 Nyomtatványok

Nincsenek külön nyomtatványok előírva.

1.4 Segítségnyújtás

A felek a bíróságok arra vonatkozó általános kötelezettségével összhangban kapnak segítséget, hogy mindenkor tájékoztatniuk kell a feleket eljárási jogaikról és kötelezettségeikről, valamint az ügyvédválasztás és a Költségmentességi Központtal (Centrum právnej pomoci) való kapcsolatfelvétel lehetőségéről.

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Az eljárásra a polgári eljárásra vonatkozó általános rendelkezések az irányadók.

1.6 Írásbeli eljárás

Rendszerint ugyanúgy zajlik, mint a többi polgári eljárásban.

1.7 Az ítélet tartalma

Rendszerint ugyanaz, mint a többi polgári eljárásban.

1.8 A költségek megtérítése

Rendszerint ugyanúgy zajlik, mint a többi polgári eljárásban.

A bíróság a félnek a pernyertessége függvényében ítéli meg a perköltséget. Ha a fél csak részben lett pernyertes, a bíróság arányosan ítéli meg a perköltséget, vagy úgy határoz, hogy egyik fél sem jogosult a perköltség megtérítésére. Ha az egyik felet perbeli felelősség terheli az eljárás megszakadásáért, a bíróság a másik félnek ítéli meg a perköltséget. Ha az egyik fél felelős az eljárás azon költségeiért, amelyek máskülönben nem merültek volna fel, a bíróság ezeket a költségeket a másik félnek ítéli meg. Kivételes körülmények között, különös figyelmet igénylő indokok alapján a bíróság úgy határoz, hogy nem ítéli meg a perköltséget.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A fél a polgári eljárásokban szokásos módon élhet fellebbezéssel az ítélet ellen. A fellebbezés a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül nyújtható be a vitatott határozatot meghozó bírósághoz.

Utolsó frissítés: 06/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.