Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Igen, a legfeljebb 6000 euró értékű követelések esetében szóbeli tárgyalás tartása szükséges. Ez a szabály a 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kisértékű követelésekre vonatkozó európai eljárásnak a rendelet hatálya alá tartozó esetekben történő lehetséges alkalmazása sérelme nélkül alkalmazandó.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A legfeljebb 6000 euró értékű követelések esetében szóbeli tárgyalás tartása szükséges.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Írásban benyújtott kérelem útján.

1.3 Nyomtatványok

Nincs kötelező szabványos formanyomtatvány. A felsőbb bírói hivatalok (Decanatos) azonban biztosítanak szabványos űrlapot, amelyet a legfeljebb 2000 eurós követelések esetében a felperes a kérelem benyújtásához, az alperes pedig annak vitatásához használhat.

Ezek a formanyomtatványok letölthetők az Általános Igazságszolgáltatási Tanács (Consejo General del Poder Judicial) honlapjáról.

Amennyiben a követelés összege meghaladja a 2000 eurót, ügyvéd (abogado) és jogi képviselő (procurador) közreműködése kötelező. A követelés érvényesítése vagy vitatása e jogi képviselet nélkül nem lehetséges.

Amennyiben az alperes a követelést nem vitatja, az nem jelenti azt, hogy a követelés összegét helybenhagyják, csupán azt, hogy az alperes nem teljesített, és az eljárás folytatódik.

1.4 Segítségnyújtás

A felperesek személyesen megjelenhetnek a tárgyaláson, ha azonban a követelés összege meghaladja a 2000 eurót, kötelező ügyvéd és jogi képviselő közreműködése.

Amennyiben a felperes nem jelenik meg a tárgyaláson, akár ügyvéd és jogi képviselő révén, akár – ha a jogi képviselő közreműködése nem kötelező – személyesen, a követelést visszavontnak tekintik, kivéve, ha az alperesnek jogos érdeke fűződik a követeléshez, és az eljárás folytatását és jogerős bírósági határozattal történő befejezését kéri.

Ha az alperes nem jelenik meg személyesen, az eljárás folytatódik.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Az általános szabályok vonatkoznak a bizonyításra: bármilyen bizonyíték elfogadható, és a tárgyalás előtt is kérhető bizonyítás és elő lehet terjeszteni bizonyítékokat.

1.6 Írásbeli eljárás

Mind a kérelem, mind a védekezés írásban történik. Az eljárási kérdéseket a tárgyaláson rendezik. Hasonlóképpen a bizonyítékokat is elsősorban szóban terjesztik elő a bíróságon.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletet indokolással és írásban közlik, akárcsak más eljárásokban.

1.8 A költségek megtérítése

Ha kötelező ügyvéd és jogi képviselő bevonása, és a bíróság határozatot hoz a költségekről, a költségei megtérítésére jogosult fél eljárási költségei a kiszámítást követően megtéríthetők, feltéve, hogy az összeg nem haladja meg a határozatot kérő egyes felek eljárási költségeinek harmadát.

Ha a költségtérítésben részesülő fél távol lakik a tárgyalás helyszínétől, abban az esetben is költségtérítésben részesülhet a jogi képviselő kiadásaiért, ha jogi képviselő közreműködése nem kötelező.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az ítélettel szemben fellebbezés nyújtható be, ha a perérték meghaladja a 3000 eurót. A fellebbezést ugyanannál a bíróságnál kell írásban benyújtani, legkésőbb 20 napon belül.

A fellebbezést a tartományi törvényszék (Audiencia Provincial) egyesbírója bírálja el, amelynek ítélete ellen további fellebbezésnek nincs helye, bár egyes, saját polgári joggal rendelkező autonóm közösségekben korábban ezeket az ítéleteket jogkérdésben lehetséges volt megtámadni.

Utolsó frissítés: 10/03/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.