Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Svédország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Igen, a kis értékű polgári ügyekre létezik speciális eljárás.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékű polgári ügyekre vonatkozó speciális eljárást a rendes elsőfokú bíróság (kerületi bíróság, azaz „tingsrätt”) alkalmazza, amennyiben a felperes követelése egy bizonyos határértéknél alacsonyabb. A határérték jelenleg (2019-tól) 23250 SEK. A határérték nem egy törvényben megállapított összeg, hanem az árak alakulásához igazodó ún. alapösszeghez kötődik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Ezen eljárás alkalmazásának lehetősége nem korlátozódik bizonyos típusú ügyekre (például a fogyasztói jogvitákra). A vonatkozó feltételek a következők: az ügynek polgári ügynek kell lennie, a perértéknek pedig a határértéknél alacsonyabbnak kell lennie. Az eljárás családjogi ügyekben nem alkalmazható.

1.3 Nyomtatványok

A kis értékű ügyek eljárásának megindítására nincs rendszeresítve formanyomtatvány. A kereseti kérelemnek van formanyomtatványa, ezt a perértéktől függetlenül lehet használni. A formanyomtatvány letölthető a Svéd Nemzeti Bírósági Hivatal („Domstolsverket”) weboldaláról (http://www.domstol.se/) svéd és angol nyelven.

1.4 Segítségnyújtás

Ha Ön a kerületi bírósághoz („tingsrätt”) fordul, az eljárás megindításához segítséget vehet igénybe. Az állami hatóságokat törvényben előírt általános szolgáltatási kötelezettség terheli. E kötelezettség azt jelenti, hogy az emberek telefonon vagy személyesen is megkereshetik a kerületi bíróságot, és ott általános tájékoztatást kaphatnak a rájuk vonatkozó eljárásokról és szabályokról. A bíróság elnökének szintén kötelessége gondoskodni arról, hogy a vitatott kérdéseket tisztázzák, és a felek az ügy előkészítése során – az ügy jellegétől függően – megjelöljék, mire kívánnak hivatkozni az ügyben. A gyakorlatban a bíró kiegészítő kérdések és megjegyzések útján látja el feladatát.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A kis értékű jogvitákra nem vonatkoznak külön szabályok, vagyis mind szóbeli, mind írásbeli bizonyítékok benyújtására lehetőség van. Az írásos tanúvallomást csak különleges helyzetekben engedélyezik. A bizonyításfelvételre a svéd törvények alapján vonatkozó szabályokról további tájékoztatás itt található.

1.6 Írásbeli eljárás

A bíróságnak lehetősége van arra, hogy pusztán írásbeli eljárás útján hozzon ítéletet. E lehetőséget akkor alkalmazzák, ha a szóbeli eljárásra az ügy kivizsgálása szempontjából nincs szükség, vagy ha egyik fél sem igényli a szóbeli eljárást.

1.7 Az ítélet tartalma

A kis értékű ügyekben történő ítélethozatalra nem vonatkoznak külön szabályok. Az alábbiak valamennyi polgári ügyre, így a kis értékű ügyekben hozott ítéletekre is érvényesek. Az ítéletet írásban kell meghozni, és annak külön részekre bontva az alábbi információkat kell tartalmaznia: a bíróság neve, az ítélethozatal dátuma és helye, a felek és képviselőik vagy ügyvédjük neve, az ítélet rendelkező része, az érintett felek állításai, beadványai és az azok alapjául szolgáló körülmények, valamint az ítélet indokolása, ideértve az arra vonatkozó információkat, hogy az ügyben mi nyert bizonyítást.

1.8 A költségek megtérítése

A költségekre vonatkozó különös szabályok a kis értékű ügyek legfontosabb jellemzői. A pernyertes fél csak a következő költségek megtérítésére jogosult: adott bíróságon alkalmanként egy órányi jogi tanácsadás, valamint a bírósági tárgyalással kapcsolatos kereseti illeték, utazási és ellátási költségek, a tanúktól beszerzett bizonyítékok költségei, valamint az okmányok lefordításának költségei. E költségek megtérítését akkor ítélik meg a pernyertes fél részére, ha a költségeket indokoltan, jogainak érvényesítése céljából igényli. A jogi képviselők díjazását tehát legfeljebb egy órányi jogi tanácsadásnak megfelelő összegig térítik meg.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az alacsonyabb fokú bíróság által hozott ítélet ellen magasabb fokú bírósághoz lehet fellebbezni.

A fellebbezést először engedélyezni kell ahhoz, hogy a fellebbviteli bíróság („hovrätt”) megvizsgálhassa a kerületi bíróság („tingsrätt”) által hozott ítéletet. A fellebbezés engedélyezése csak akkor lehetséges, ha a fellebbezés magasabb fokú bíróság általi vizsgálata a jogalkalmazás szempontjából fontos, ha a kerületi bíróság által meghozott határozat megváltoztatása indokolt, vagy ha a fellebbezés vizsgálatának más, ésszerű indoka van. A kerületi bíróság által hozott ítélettel szemben fellebbezni kívánó félnek a fellebbezést írásban kell megtennie, és azt a kerületi bíróságnak az ítélethozatalt követő három héten belül meg kell kapnia.

Utolsó frissítés: 10/12/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.