Kis értékű követelések

A kis értékű követelések európai eljárása az 5 000 eurót meg nem haladó követelések határokon átnyúló érvényesítésének egyszerűsítése és gyorsítása céljából került létrehozásra.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére. A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletet a többi tagállamban végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás és az elismerés kifogásolásának bármilyen lehetősége nélkül elismerik, és az végrehajtható.

A kis értékű követelések eljárásának lefolytatása céljából kialakított egységes formanyomtatványokat ide kattintva az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálja. Az eljárás megindításához az „A” Formanyomtatványt kell kitölteni. A formanyomtatványhoz mellékelni kell minden rendelkezésre álló igazoló dokumentumot, például átvételi elismervényeket, számlákat stb.

Az „A” formanyomtatványt a hatáskörrel rendelkező bíróságnak kell megküldeni. A bíróságnak a kérelem beérkezésekor ki kell töltenie a „válasz-formanyomtatványt”. A kérelem beérkezését követő 14 napon belül a bíróságnak meg kell küldenie a kérelem másolatát és a válasz-formanyomtatványt az alperesnek. Az alperesnek 30 nap áll rendelkezésére a válaszadáshoz, amit a válasz-formanyomtatványon számára fenntartott rész kitöltésével tehet meg. A bíróságnak a beérkezett válasz másolatát 14 napon belül továbbítania kell a felperes számára.

Az alperes esetleges válaszának kézhezvételét követő 30 napon belül a bíróság vagy ítélet hoz a kis értékű követelés ügyében, vagy írásban további információt kér valamelyik féltől, vagy beidézi a feleket tárgyalásra. Tárgyalás tartása esetén az ügyvéd általi képviselet nem követelmény, és amennyiben a bíróság rendelkezik a megfelelő eszközökkel, a tárgyalást video- vagy telefonkonferencia útján kell megtartani.

A bíróság által kiállított tanúsítvány (amelyet szükség esetén le kell fordíttatni a másik tagállam hivatalos nyelvére) és az ítélet másolata alapján az ítélet további formai követelmények nélkül végrehajtható az Európai Unió bármely más tagállamában. A másik tagállamban történő végrehajtás csak akkor utasítható vissza, ha ugyanazon felek között a másik tagállamban más, összeegyeztethetetlen ítélet született. A végrehajtás azon tagállam nemzeti jogszabályai és eljárásai alapján történik, amelyben az ítéletet végrehajtják.

Kapcsolódó linkek

861/2007/EK rendelete - 2017. június 14-i egységes szerkezetbe foglalt szöveg PDF (1880 Kb) hu

Felhasználói útmutató a kis értékű követelések európai eljárásához PDF (1852 Kb) hu

Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához PDF (2106 Kb) hu

Infografika PDF (105 Kb) hu

Tájékoztató jogi szakembereknek PDF (556 Kb) hu

Tájékoztató vállalkozásoknak PDF (235 Kb) hu

Online eszköztár – tájékoztatás a kis értékű követelések európai eljárásáról

Kis értékű követelések – a tagállami értesítések, valamint az illetékes bíróság(ok)/hatóság(ok) azonosítását segítő keresőeszköz

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Utolsó frissítés: 03/04/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.