Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Pagal Belgijos teisės aktus nėra specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Yra tik dalykas, panašus į „supaprastintą mokėjimo išieškojimo procesą“. Žr. atskirą bylą.

Nėra specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Taikoma įprasta teisinė procedūra, tačiau ji labai paprasta.

Įprasta procedūra apibrėžta toliau:

  • teismo šaukimas teismo antstolio siunčiamu pranešimu;
  • keičiamasi rašytiniais argumentais, nurodomi nustatyti faktai;
  • skiriama teismo posėdžio data (advokato prašymu) ir baigiamos diskusijos;
  • priimamas sprendimas.

Iš esmės niekas nesupaprastinama, tačiau tam tikri ieškiniai pareiškiami ne įteikiant šaukimo raštą, o inter partes pareiškimu. Ginčo, kuriam spręsti teikiamas inter partes pareiškimas, pavyzdys yra ginčas dėl nuomos. Teismų kodekso (ol. Gerechtelijk Wetboek) 1344a straipsnyje nurodyta, kad, atsižvelgiant į nuomos sąlygas, bet koks ieškinys dėl turto nuomos gali būti pareikštas rašytiniu pareiškimu, užregistruojamu taikos teismo kanceliarijoje.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

1.2 Procedūros taikymas

1.3 Formos

1.4 Pagalba

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

1.6 Rašytinė procedūra

1.7 Sprendimo turinys

1.8 Išlaidų atlyginimas

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Nuorodos

Teisės aktai, susiję su supaprastintu mokėjimo išieškojimo procesu: interneto svetainė Federal Public Service for Justice:

  • rubrikoje „Sources of law“ spustelėkite „Consolidated legislation“;
  • rubrikoje „Legal nature“ pasirinkite „Judicial Code“;
  • rubrikoje „words“ įveskite „664“;
  • spustelėkite „Retrieve“, paskui – „List“;
  • spustelėkite „Detail“.
Paskutinis naujinimas: 26/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.