Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Nuo 2009 m. sausio 1 d. Bulgarijos teismai taiko 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Ši procedūra taikoma regioniniuose teismuose, o tais atvejais, kai klausimai nėra konkrečiai nagrinėti Reglamente (EB) Nr. 861/2007, taikomos bendrosios Civilinio proceso kodekso taisyklės.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.2 Procedūros taikymas

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.3 Formos

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.4 Pagalba

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.6 Rašytinė procedūra

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.7 Sprendimo turinys

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Bulgarijos civilinio proceso kodekse nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

Paskutinis naujinimas: 11/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.