Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Prancūzijoje galioja supaprastinta procedūra, taikoma ieškiniams dėl nedidelių sumų, nagrinėjamiems apylinkės teisme (tribunal d’instance), dar vadinama pareiškimu teismo kanceliarijai (déclaration au greffe) ir reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 843 ir 844 straipsniuose. Procedūra pradedama žodiniu arba rašytiniu pareiškimu, kuris pateikiamas arba adresuojamas kompetentingo teismo kanceliarijai. Kanceliarija sušaukia šalis į teismo posėdį registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. Per teismo posėdį teisėjas mėgina sutaikyti šalis ir joms sutikus gali paskirti taikintoją. Jeigu susitaikyti nepavyksta, procesas toliau tęsiamas. Teisinis atstovavimas nėra būtinas. Šalims gali atstovauti sutuoktinis, kartu gyvenantis partneris, asmuo, su kuriuo šalis yra sudariusi civilinio solidarumo paktą, kraujo ryšiais su šalimi susiję arba dėl santuokos jais tapę giminaičiai, arba kiti šalies pasamdyti asmenys.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinio suma turi neviršyti 4 000 EUR ir jis turi priklausyti atitinkamo apylinkės teismo jurisdikcijai.

1.2 Procedūros taikymas

Pareiškimo teismo kanceliarijoje procedūra yra neprivaloma.

Pareiškimo teismo kanceliarijoje procedūra negali būti pakeista byla, nes jeigu ieškinio suma viršija 4 000 EUR arba nepriklauso apylinkės teismo jurisdikcijai, kompetentingame teisme turi būti pareikštas ieškinys taikant įprastą ieškinio pareiškimo procedūrą.

1.3 Formos

Jokia forma nėra privaloma, nes pareiškimas teismo kanceliarijoje gali būti padarytas žodžiu. Tačiau ieškiniui paduoti yra atskira forma.

Prancūzijos vyriausybės interneto svetainėje, visų apylinkės teismų kanceliarijose ir https://www.justice.fr/ pateikiama forma CERFA Nr. 11764*08.

1.4 Pagalba

Kadangi tai yra paprasta procedūra dėl sumų, neviršijančių 4 000 EUR ir šalis išklauso teisėjas, teisės aktuose pagalba nenumatyta. Tačiau šalims gali padėti arba atstovauti advokatas, taip pat ir po to, kai pateikiamas prašymas skirti teisinę pagalbą.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodinėjimo taisyklės yra panašios į taisykles, taikomas per įprastą procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Kai byla nagrinėjama tokia supaprastinta tvarka, išimtinai rašytinis procesas nerengiamas.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimui taikomos tos pačios taisyklės kaip ir per įprastą procedūrą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Taisyklės nesiskiria nuo tų, kurios taikomos per kitas procedūras. Vis dėlto, kadangi per šią procedūrą nereikalaujama turėti advokato ar teisinio atstovo, susijusios išlaidos yra mažesnės.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Atsižvelgiant į tokių ieškinių sumas, apskundimo galimybė nenumatyta. Teismo sprendimai gali būti tik panaikinami arba perduodami nagrinėti kasacine tvarka.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerijos (Ministère de la Justice) interneto svetainė

Legifrance svetainė

Paskutinis naujinimas: 09/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.