Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Škotijoje iki 2016 m. lapkričio 28 d. šerifo teismai turėjo kompetenciją taikyti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procesą, t. y. paprastą procedūrą, skirtą piniginiams reikalavimams, kurių vertė neviršija 3 000 GBP ribos, nagrinėti.

Nuo 2016 m. lapkričio 28 d. nustatyta nauja ieškinio nagrinėjimo tvarka, kuri vadinama paprasta procedūra.

Kita procedūra vadinama dokumentiniu procesu, kuriame nagrinėjamos ne didesnės nei 5 000 GBP vertės bylos ir ji yra šiek tiek sudėtingesnė nei paprasta procedūra.

Paprasta procedūra

Nuo 2016 m. lapkričio 28 d. kiekvienas asmuo, kuris pareiškia 5 000 GBP arba mažesnės vertės reikalavimą, siekdamas, kad būtų atliktas mokėjimas, perduotas nekilnojamasis turtas ar sugrąžintos nuosavybės teisės į tokį turtą, arba prašo priimti nutartį, kad tam tikras asmuo atliktų konkrečius veiksmus, turėtų naudotis paprasta procedūra.

Paprasta procedūra – tai teismo procesas, skirtas greitai, nebrangiai ir laikantis paprastesnių reikalavimų išspręsti ginčus, kurių piniginė vertė neviršija 5 000 GBP.

Ieškinį šerifo teisme pareiškia ieškovas. Šalis, kuriai pareiškiamas ieškinys, yra vadinama atsakovu. Galutinį sprendimą dėl ieškinio priima šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti paprasta procedūra, jums nebūtina turėti advokato, tačiau, jei norite, galite jį pasamdyti.

Daugiau informacijos apie paprastą procedūrą galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Paprasta procedūra pakeičia ankstesnę ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą. Jis taip pat pakeičia dokumentinį procesą, tačiau tik tais atvejais, kai jis susijęs su ieškiniais dėl mokėjimo, nekilnojamojo turto perdavimo arba nuosavybės teisių į tokį turtą grąžinimo, arba veiksmų, kuriuose prašoma, kad tam tikras asmuo atliktų konkrečius veiksmus.

Pagal dokumentinį procesą nagrinėjami ieškiniai gali būti vadinamieji furthcoming ieškiniai (ieškinio, pareiškiamo siekiant susigrąžinti pinigus arba turtą, rūšis), ieškiniai dėl sumos apskaičiavimo ir sumokėjimo, nuosavybės teisių į paveldimą turtą sugrąžinimo prekių pristatymo ir laikinų alimentų. Jeigu yra alternatyvus reikalavimas dėl mokėjimo, jo vertė neturėtų būti didesnė nei 5 000 GBP.

1.2 Procedūros taikymas

Pareiškus ieškinį pagal paprastą procedūrą arba dokumentinį procesą, būtina vadovautis teismo taisyklėmis, kurios yra privalomos. Jas galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

1.3 Formos

Visuose paprastos procedūros ir dokumentinio proceso etapuose galioja konkrečios formos, pvz., ieškinio forma ir (arba) šaukimo į teismą iškėlus bylą forma, sprendimo ir (arba) dekreto ištraukos forma. 2016 m. Paprastos procedūros taisyklėse nustatytas ir 2002 m. Dokumentinio proceso taisyklėse nustatytas formas naudoti privaloma. Formas galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

1.4 Pagalba

Šerifo teismo raštinė gali padėti užpildyti ieškinio formą (forma 3A), o konsultacijų įstaigos, pvz., Piliečių konsultacijų biuras, taip pat siūlo pagalbą. Jeigu reikia daugiau informacijos apie paprastą procedūrą, reikėtų susisiekti su ieškovo vietos šerifo teismu.

Informaciją apie šerifo teismus Škotijoje galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Paprasta procedūra vyksta laikantis kuo paprastesnės tvarkos, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į ieškovo aplinkybes. Šerifas arba dokumentine tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas paaiškina bet kokius vartojamus teisinius terminus arba frazes. Teismui pateikiami dokumentai ir kiti įrodymai, o paprastose taisyklėse šiuo tikslu nustatomos procedūros, įskaitant ieškovui arba atsakovui siunčiamus dokumentus ir bet kokius taikomus terminus, per kuriuos turi būti pateikti dokumentai arba kiti įrodymai.

1.6 Rašytinė procedūra

Procedūra vyksta tik rašytine tvarka, jeigu ieškinys nėra ginčijamas. Tačiau jeigu ieškinys ginčijamas, bylą gali prireikti nagrinėti teisme surengiant teismo posėdį arba, kita vertus, šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas gali priimti sprendimą nerengdamas teismo posėdžio.

Šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas taip pat gali nuspręsti aptarti bylų valdymą. Diskusijos dėl bylų valdymo vyksta teismo salėje arba bet kurioje kitoje vietoje, dėl kurios sprendimą priima šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas. Šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas taip pat priims sprendimą dėl to, kaip vyks diskusijos, pvz., vaizdo konferencijos, vaizdo skambučio arba bet kuria kita forma, kurią nustato šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo posėdžio pabaigoje šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas gali nedelsiant priimti sprendimą arba sprendimą priimti po tam tikro svarstymams skirto laiko. Jeigu šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas prieš priimdamas sprendimą skiria šiek tiek laiko svarstymams, sprendimas turi būti priimtas per keturias savaites nuo teismo posėdžio dienos.

Jeigu sprendimas priimamas dalyvaujant šalims, šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas privalo paaiškinti to sprendimo motyvus. Jeigu sprendimui priimti skiriama šiek tiek laiko svarstymams, privaloma parengti pranešimą, kuriame išdėstomi sprendimo motyvai.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Paprastai paprastos procedūros tvarka nagrinėjant ieškinį sprendimas dėl išlaidų priteisimo nepriimamas, jeigu ieškinio vertė yra 300 GBP arba mažiau.

Jeigu ieškinio vertė didesnė nei 300 GBP, tačiau neviršija arba yra lygi 1 500 GBP, maksimali išlaidų, kurias paprastai priteisia teismas bylą laimėjusiai šaliai, negali viršyti 150 GBP.

Jeigu ieškinio vertė didesnė nei 1 500 GBP, tačiau neviršija arba yra lygi 3 000 GBP, maksimali išlaidų, kurias paprastai priteisia teismas bylą laimėjusiai šaliai, negali viršyti 10 proc. ieškinio vertės.

Jeigu ieškinio vertė yra 3 001–5 000 GBP, panašiai taikoma bendra taisyklė, kad bylą pralaimėjusi šalis atlygina laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas. Jeigu viena iš šalių samdė advokatą, išlaidos gali būti didesnės. Daugiau informacijos apie išlaidas galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

Dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamiems ieškiniams netaikomi tokie patys apribojimai ir išlaidų dydį paprastai įvertina šerifo teismo raštinės darbuotojas ir ją paskui patvirtina šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Pagal paprastą procedūrą priimtą sprendimą galima apskųsti. Skundas šerifo apeliaciniam teismui turi būti paduodamas užpildant pranešimą apie skundą (16A forma) ir įteikiamas teismui, kuris ieškinį nagrinėjo pagal paprastą procedūrą, per 4 savaites nuo dienos, kurią šerifo teismo raštinės darbuotojas laimėjusiai šaliai nusiuntė sprendimo formą. Dokumentiniame procese taikomos atskiros skundo nuostatos, o papildomą informaciją galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

Tačiau jeigu taikant paprastą procedūrą sprendimas buvo priimtas be ginčo, teisme galima pateikti prašymą, kad šerifas arba dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas panaikintų sprendimą. Tai galima padaryti tam tikromis aplinkybėmis ir prašymą reikia pateikti užpildant 13B formą. Daugiau informacijos apie sprendimo panaikinimo procedūrą galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

Susijusios nuorodos

Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje pateikiamos įprasto, dokumentinio ir paprastos procedūros taisyklės.

Dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjantis šerifas

Dokumentinio proceso tvarka ieškinį nagrinėjančio šerifo pareigybė nustatyta 2014 m. Teismų reformos (Škotija) aktu.  Daugiau informacijos galima rasti Škotijos teisminių institucijų svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 24/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.