Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Taip, žodinė procedūra, kai ieškiniai neviršija 6 000 EUR.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

6 000 EUR neviršijantys ieškiniai nagrinėjami žodine tvarka.

1.2 Procedūros taikymas

Pateikiant rašytinį prašymą.

1.3 Formos

Nėra nustatyta standartinės privalomos formos. Tačiau vyriausiųjų teisėjų biuruose (los Decanatos) 2 000 EUR neviršijantiems ieškiniams paprastai galima gauti standartinį šabloną arba spausdintinę formą.

Ši forma naudojama savo nuožiūra ir tik kaip ieškinio pareiškimas. Ją galima parsisiųsdinti iš generalinės teisminių institucijų tarybos Consejo General del Poder Judicial interneto svetainės.

1.4 Pagalba

Ieškovai žodinėje procedūroje gali dalyvauti asmeniškai, tačiau kai ieškinys viršija 2 000 EUR privalo dalyvauti advokatas (abogado) ir teisinis atstovas (procurador).

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymus reglamentuoja bendrosios taisyklės: priimtini bet kokie įrodymai, be to, prieš bylos nagrinėjimą galima prašyti pateikti įrodymus.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinys pateikiamas ir į ieškinį atsiliepiama raštu. Procedūriniai klausimai sprendžiami nagrinėjant bylą teisme. Įrodymai taip pat pirmiausia pateikiami teisme žodžiu.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimas priimamas raštu, nurodant motyvus, tokia pačia forma kaip ir per kitas procedūras.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jeigu privalo dalyvauti advokatas ir teisinis atstovas ir jeigu yra išduotas nurodymas sumokėti išlaidas, bylą laimėjusiai šaliai gali būti padengtos teismo išlaidos, atlikus atitinkamą įvertinimą ir su sąlyga, kad jos neviršija kiekvienos iš bylos šalių. kurioms priteista padengti išlaidas, teismo proceso išlaidų sumos trečdalio.

Jeigu bylą laimėjusi šalis gyvena toli nuo bylos nagrinėjimo vietos, jai gali būti sumokamos procedūrinio atstovo išlaidos, net jeigu procedūrinio atstovo dalyvavimas nebuvo privalomas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Sprendimą galima apskųsti, jeigu bylos suma viršija 3 000 EUR. Skundas pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų tam pačiam teismui.

Skundus nagrinėja provincinis teismas (Audiencia Provincial) ir jo sprendimai negali būti skundžiami.

Paskutinis naujinimas: 26/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.