Talbiet żgħar

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-talbiet iż-żgħar

Fil-Greċja hemm Proċedura għal Talbiet Żgħar (jiġifieri proċedura speċifika sempliċi mil-lat proċedurali meta mqabbla mal-proċedura ordinarja u li tapplika f’każijiet taħt ċertu livell limitu finanzjarju jew f’ċertu tip ta’ litigazzjoni irrispettivament mil-limitu finanzjarju)?

L-Artikoli 466-469 tal-Kapitolu M tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili fihom dispożizzjonijiet speċjali għal talbiet żgħar.

1.1 L-ambitu tal-proċedura, il-limitu

Id-dispożizzjonijiet speċjali għal talbiet żgħar japplikaw:

  1. meta s-suġġett tat-tilwima jaqa’ taħt il-ġuriżdizzjoni tal-qorti għal talbiet żgħar u jikkonċerna talbiet, drittijiet fuq proprjetà mobbli jew it-titolu tagħha, u l-valur tagħha ma jkunx aktar minn EUR 5 000, u
  2. Fejn il-valur tas-suġġett tat-tilwima jkun akbar minn EUR 5 000, jekk l-ilmentatur jiddikjara li jaqbel li jaċċetta somma ta’ mhux aktar minn EUR 5 000 b’sodisfazzjon tat-talba tiegħu minflok it-talba magħmula fl-ilment tiegħu. F’dan il-każ, il-konvenut għandu jiġi ordnat jew iħallas it-talba magħmula jew il-valur tagħha fis-sentenza mogħtija mill-qorti tat-talbiet iż-żgħar.”

1.2 Kif tiġi applikata l-proċedura

Il-proċedura hija obbligatorja.

Il-qorti jew il-partijiet opposti ma jistgħux jużaw il-proċedura normali għal talbiet żgħar minflok il-proċedura speċjali għal talbiet żgħar.

1.3 Formoli

Digriet Presidenzjali dwar l-attivazzjoni ta’ dokumenti standard għal talbiet żgħar (għadhom għaddejja) huwa pendenti.

1.4 Assistenza

Hemm assistenza fi kwistjonijiet proċedurali (pereżempju mill-iskrivan tal-qorti jew imħallef) għall-partijiet li ma jkollhomx avukat? Jekk iva, x’tip ta’ assistenza?

Il-parti tista’ tidher quddiem il-qorti waħedha jew tkun rappreżentata minn avukat.

1.5 Regoli dwar is-smigħ tal-provi

Hemm ċerti regoli dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda u dawn huma ssimplifikati meta mqabbla mal-proċedura ordinarja? Jekk iva, liema regoli u sal-liema punt?

Il-maġistrat li jiddeċiedi fil-proċedura speċjali għal talbiet żgħar jista’ jiddevja mir-regoli proċedurali u jqis ukoll evidenza li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet legali.

1.6 Proċedura bil-miktub

It-talba trid tiġi ppreżentata lir-reġistru tal-qorti għal talbiet żgħar. It-talba għandha tinkludi

  1. dikjarazzjoni ċara tal-fatti li jissostanzjaw it-talba f’konformità mal-liġi u jiġġustifikaw li l-ilment jiġi ppreżentat mill-kwerelant kontra l-konvenut,
  2. deskrizzjoni preċiża tal-kwistjoni fit-tilwima, u
  3. talba speċifika.

1.7 Il-kontenut tas-sentenza

 

1.8 Rimbors tal-ispejjeż

L-ispejjeż ma jiġux rimborżati.

1.9 Il-possibilità ta’ appell

Id-deċiżjonijiet dwar talbiet żgħar ma jistgħux jiġu appellati.

L-aħħar aġġornament: 08/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.