Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Talbiet żgħar

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-talbiet iż-żgħar

Iva, hemm proċedimenti orali għal pretensjonijiet sa massimu ta’ EUR 6 000.

1.1 L-ambitu tal-proċedura, il-limitu

Il-pretensjonijiet sa massimu ta’ EUR 6 000 jsiru permezz ta’ proċedimenti orali.

1.2 Kif tiġi applikata l-proċedura

Bil-preżentazzjoni ta’ rikors bil-miktub.

1.3 Formoli

Ma hemmx formola standard obbligatorja. Madankollu, ir-Reġistri tal-Imħallfin Anzjani (los Decanatos) normalment jipprovdu template standard jew formola stampata għal pretensjonijiet sa massimu ta’ EUR 2 000.

Din il-formola tintuża biss għad-dikjarazzjoni ta' pretensjoni u l-użu tagħha huwa fakultattiv. Din tista’ titnizzel mis-sit elettroniku tal- Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura (Consejo General del Poder Judicial).

1.4 Assistenza

Ir-rikorrenti jistgħu jidhru għall-proċedimenti orali personalment, iżda jekk l-ammont tal-pretensjoni jaqbeż EUR 2 000, l-assistenza ta’ avukat (abogado) u prokuratur legali (procurador) hija obbligatorja.

1.5 Regoli dwar is-smigħ tal-provi

Dwar il-provi hemm regoli ġenerali: jiġi aċċettat kull tip ta’ prova, u qabel is-seduta ta’ smigħ il-provi jistgħu jiġu mitluba jew prodotti.

1.6 Proċedura bil-miktub

Il-formalitajiet bil-miktub fil-proċedura jinkludu d-dikjarazzjoni tal-pretensjoni u r-risposta. Il-kwistjonijiet proċedurali jiġu deċiżi matul il-proċess. Bl-istess mod, il-provi jingħataw oralment u prodotti prinċipalment fil-qorti.

1.7 Il-kontenut tas-sentenza

Is-sentenza tingħata bir-raġunijiet u bil-miktub, l-istess bħal f’kull proċedura oħra.

1.8 Rimbors tal-ispejjeż

Jekk l-avukat u l-prokuratur legali huma obbligatorji, u hemm ordni għal ħlas tal-ispejjeż, il-parti li tirbaħ l-ispejjeż tista’ tikseb rimborż għall-ispejjeż tal-proċedimenti, wara valutazzjoni, u jekk dawn ma jaqbżux terz tal-ammont tal-proċedimenti għal kull wieħed mill-partijiet li jkunu kisbu l-ordni.

Jekk il-parti li tkun rebħet l-ispejjeż tghix il-bogħod minn fejn qed isir il-proċess, l-ispejjeż tal-prokuratur legali jistgħu jiġu rimborżati, anke jekk l-involviment tiegħu ma kienx obbligatorju.

1.9 Il-possibilità ta’ appell

Jista’ jsir appell mis-sentenza jekk l-ammont tal-kawża jeċċedi EUR 3000. L-appell jiġi ppreżentat quddiem l-istess qorti, bil-miktub u fi żmien perjodu massimu ta’ 20 jum.

Il-qorti provinċjali (Audiencia Provincial) hija kompetenti biex tisma’ l-appell u ma jista’ jsir l-ebda appell mis-sentenza tagħha.

L-aħħar aġġornament: 26/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.