Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Geringe vorderingen

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Ja, een mondelinge procedure voor vorderingen van 6 000 EUR of minder.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

Vorderingen van 6 000 EUR of minder worden behandeld in een mondeling procedure.

1.2 Toepassing van de procedure

Door middel van een schriftelijk verzoek.

1.3 Formulieren

Er bestaat geen verplicht standaardformulier. De bureaus van hogere rechters (los Decanatos) verstrekken echter doorgaans een modelformulier of een gedrukt formulier voor vorderingen van 2 000 EUR of minder.

Dit formulier wordt alleen gebruikt voor het verzoek, en het gebruik ervan is facultatief. Dit formulier kan worden gedownload van de website van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial).

1.4 Rechtsbijstand

Verzoekers kunnen in persoon ter terechtzitting verschijnen, maar voor vorderingen van meer dan 2 000 EUR moeten er een advocaat (abogado) en een procureur (procurador) worden ingeschakeld.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De algemene regels zijn van toepassing op de bewijsverkrijging: elke type bewijs wordt aanvaard, en het is mogelijk om vóór de terechtzitting te verzoeken om bewijs en bewijs over te leggen.

1.6 Schriftelijke procedure

In het kader van de procedure zijn de schriftelijke formaliteiten beperkt tot het verzoek en het verweerschrift. Procedurele kwesties worden behandeld op de terechtzitting. Evenzo wordt het bewijs hoofdzakelijk mondeling en op beknopte wijze gepresenteerd bij de rechtbank.

1.7 Inhoud van het vonnis

Het vonnis wordt schriftelijk gemotiveerd, in dezelfde vorm als in alle andere procedures.

1.8 Vergoeding van de kosten

Wanneer er een advocaat en een procureur moeten worden ingeschakeld en er een verwijzing in de kosten is, kunnen de prodedurekosten van de in het gelijk gestelde partij worden vergoed, na beoordeling en mits die procedurekosten niet meer bedragen dan een derde van het bedrag van de procedure voor elk van de partijen die in het gelijk zijn gesteld.

Indien de partij van wie de kosten worden vergoed zijn woonplaats niet heeft in het rechtsgebied van de betrokken rechtbank, kunnen ook de kosten van de procureur worden vergoed, ook wanneer het niet verplicht was een procureur in te schakelen.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Er kan tegen het vonnis beroep worden ingesteld wanneer de zaak betrekking heeft op een bedrag van meer dan 3 000 EUR. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij dezelfde rechtbank, binnen een termijn van twintig dagen.

Het beroep wordt behandeld door de bevoegde provinciale rechtbank (Audiencia Provincial). Tegen het vonnis van de provinciale rechtbank is geen hoger beroep mogelijk.

Laatste update: 26/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.