Drobne roszczenia

Bułgaria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Od dnia 1 stycznia 2009 r. bułgarskie sądy stosują rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Postępowania te toczą się przed sądami rejonowymi, natomiast w przypadku kwestii nieuregulowanych wyraźnie w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 zastosowanie mają przepisy ogólne kodeksu postępowania cywilnego.

1.1 Zakres postępowania, próg

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.2 Stosowanie postępowania

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.3 Formularze

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.4 Pomoc

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.6 Procedura pisemna

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.7 Treść orzeczenia

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.8 Zwrot kosztów

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.9 Możliwość odwołania

W bułgarskim kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Ostatnia aktualizacja: 11/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.