Cereri cu valoare redusă

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Legislația belgiană nu prevede o procedură specifică pentru cererile cu valoare redusă. Cu toate acestea, există o „procedură sumară de somație de plată”. A se vedea, în acest sens, fișierul separat.

Nu există o procedură specifică pentru cererile cu valoare redusă. În acest caz se aplică procedura de drept comun, care este foarte simplă.

Procedura obișnuită este prezentată succint mai jos:

  • chemarea în judecată printr-o citație transmisă de executorul judecătoresc;
  • schimbul de argumente scrise, denumite „concluzii”;
  • ședința de judecată (pledoaria avocatului) și încheierea dezbaterilor;
  • hotărârea.

În principiu, nu există simplificări. Cu toate acestea, anumite acțiuni nu sunt introduse prin intermediul unei cereri de chemare în judecată, ci printr-o cerere în contradictoriu (a se vedea în acest sens articolele 1034a - 1034e din Codul judiciar). Acesta este cazul litigiilor în materie locativă. Secțiunea 1344a din Codul judiciar prevede că, sub rezerva dispozițiilor contractului de închiriere, orice acțiune referitoare la închirierea proprietății poate fi introdusă printr-o cerere scrisă, depusă la grefa judecătoriei de pace.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

1.2 Aplicarea procedurii

1.3 Formulare

1.4 Asistenţă

1.5 Norme privind administrarea probelor

1.6 Procedura scrisă

1.7 Conţinutul hotărârii

1.8 Rambursarea cheltuielilor

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Linkuri

Legislația referitoare la procedura sumară de somație de plată: site-ulService public fédéral Justice (Serviciul Public Federal de Justiție):

  • faceți clic pe „Législation consolidée” („Legislație consolidată”) la rubrica „Sources de droit” („Izvoare de drept”);
  • selectați „Code judiciaire” („Codul judiciar”) la rubrica „Nature juridique” („Natura juridică”);
  • introduceți: „664” la rubrica „Mot(s)” [„Cuvânt(cuvinte)”];
  • faceți clic pe „Recherche” („Consultare”), apoi pe „Liste” („Listă”);
  • faceți clic pe „Détail” („Detalii”).
Ultima actualizare: 03/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.