NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cereri cu valoare redusă

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Nu există o procedură specifică pentru cererile cu valoare redusă în conformitate cu legislația belgiană. Există doar un tip de „proceduri simplificate pentru somația de plată”. A se vedea fișierul separat.

Nu există o procedură specifică pentru cererile cu valoare redusă. Se utilizează procedura de drept comun, care este totuși foarte simplă.

Procedura obișnuită este prezentată mai jos:

  • chemare în judecată printr-o citație comunicată prin executorul judecătoresc
  • schimb de argumente scrise, prezentarea concluziilor
  • data ședinței de judecată (pledoaria avocatului) și încheierea dezbaterilor
  • hotărâre.

În principiu, nu există simplificări, deși unele acțiuni nu sunt introduse prin intermediul unei cereri de chemare în judecată, ci mai degrabă printr-o cerere inter partes. Un exemplu de litigiu care implică o cerere inter partes este un litigiu cu privire la chirie. Secțiunea 1344a din Codul judiciar (Gerechtelijk Wetboek) prevede că, sub rezerva dispozițiilor contractului de închiriere, orice acțiune referitoare la închirierea proprietății poate fi introdusă printr-o cerere scrisă, depusă la grefa judecătoriei de pace.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

1.2 Aplicarea procedurii

1.3 Formulare

1.4 Asistenţă

1.5 Norme privind administrarea probelor

1.6 Procedura scrisă

1.7 Conţinutul hotărârii

1.8 Rambursarea cheltuielilor

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Linkuri

Legislația referitoare la procedurile simplificate pentru somația de plată: site-ul Service public fédéral Justice (Serviciul Public Federal de Justiție):

  • faceți clic pe „Législation consolidée” („Legislație consolidată”) la rubrica „Sources de droit” („Izvoare de drept”)
  • selectați „Code judiciaire” („Codul judiciar”) la rubrica „Nature juridique” („Natura juridică”)
  • introduceți: „664” la rubrica „Mot(s)” [„Cuvânt(cuvinte)”]
  • faceți clic pe „Recherche” („Consultare”) , apoi pe „Liste” („Listă”)
  • faceți clic pe „Détail” („Detalii”)
Ultima actualizare: 26/10/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.