Cereri cu valoare redusă

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

În cazul în care cererea este de importanță mică, aceasta poate fi introdusă prin cerere în fața camerelor de judecată locale (chambres de proximité) ale tribunalelor judiciare (tribunaux judiciaires) și în fața judecătorilor competenți cu litigiile în materie de protecție (juges des contentieux de la protection), în conformitate cu articolul 756 din Codul de procedură civilă.

Procedura este orală, dar părțile pot prezenta observații scrise dacă doresc acest lucru.

Cererea poate menționa acordul solicitantului ca procedura să aibă loc fără ședință de judecată (articolul 757 din Codul de procedură civilă). Articolul 828 din Codul de procedură civilă permite, de asemenea, părților să își dea consimțământul expres în orice etapă a procedurii pentru ca procedura să aibă loc fără ședință de judecată. Această procedură fără ședință de judecată este în vigoare de la 1 ianuarie 2020 și a fost inspirată de procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă.

Grefa citează părțile la audiere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care pârâtul nu a primit această scrisoare, instanța poate cere reclamantului să o transmită prin intermediul unui executor judecătoresc.

În cazul în care instanța nu se poate pronunța din oficiu, cererea trebuie să fie precedată, la alegerea părților, de o încercare de conciliere din partea conciliatorului judiciar (conciliateur de justice), de o încercare de mediere sau de o încercare de procedură participativă (procédure participative).

Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie. Părțile pot fi reprezentate de soț/soție, concubin, persoana cu care au încheiat un pact civil de solidaritate (pacte civil de solidarité - Pacs), părinți, rude sau afini și de persoanele aflate în serviciul acestora.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Cererea trebuie să nu depășească 5 000 EUR și să intre în sfera de competență a camerei de judecată locale (chambre de proximité) sau a judecătorilor competenți cu litigiile în materie de protecție.

1.2 Aplicarea procedurii

1.3 Formulare

Există un formular pentru sesizarea instanței.

Este vorba despre formularul CERFA nr. 11764*08, disponibil pe site-ul web al administrației franceze, la toate serviciile de primire a cetățenilor (Services d’Accueil Unique du Justiciable) și pe site-ul web Justice.fr.

1.4 Asistenţă

Fiind vorba despre o procedură simplă referitoare la sume care nu depășesc 5 000 EUR și părțile fiind audiate de către judecător, cu excepția situației în care acestea sunt de acord asupra unei proceduri fără ședință de judecată, legislația nu prevede nicio asistență. Cu toate acestea, părțile pot fi asistate sau reprezentate de un avocat, inclusiv după ce au solicitat să beneficieze de asistență judiciară.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Normele privind elementele de probă sunt similare celor care se aplică în cadrul procedurii ordinare.

1.6 Procedura scrisă

Cu excepția cazului în care părțile convin asupra unei proceduri fără ședință de judecată, nu există o procedură exclusiv scrisă în cadrul acestei proceduri la cerere.

1.7 Conţinutul hotărârii

Normele aplicabile hotărârii sunt aceleași cu normele pentru procedura ordinară.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Se aplică aceleași norme ca în cazul celorlalte proceduri. Cu toate acestea, având în vedere că această procedură nu impune desemnarea, în principiu, a unui avocat și reprezentarea de către un avocat, costurile sunt reduse.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Având în vedere valoarea litigiului, posibilitatea de a introduce o cale de atac este exclusă. Hotărârea poate face obiectul unei opoziții (în cazul în care pârâtul nu a fost convocat la ședința de judecată) sau al unui recurs (pourvoi en cassation) (în cazul în care pârâtul a primit convocarea la ședința de judecată).

Linkuri utile

Site-ul web al Ministerului Justiției

Site-ul web Légifrance

Ultima actualizare: 12/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.