În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cereri cu valoare redusă

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

În Irlanda de Nord, există o procedură cu privire la cererile cu valoare redusă. Obiectivul tribunalelor pentru soluționarea litigiilor cu privire la cererile cu valoare redusă este acela de a permite ca anumite tipuri de cereri cu valoare redusă să fie soluționate în mod informal în cadrul tribunalelor districtuale, de obicei fără a fi necesară reprezentarea juridică.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

În general, procedura de soluționare a cererilor cu valoare redusă poate fi utilizată în cazul în care suma de bani sau valoarea bunurilor în cauză nu este mai mare de 3 000 GBP. Există însă unele tipuri de cereri care sunt excluse din domeniul de aplicare al acestei proceduri, de exemplu, cererile legate de vătămări corporale, calomnie sau defăimare, o moștenire sau rentă, proprietatea asupra terenurilor, regimul bunurilor dobândite în cursul căsătoriei și accidentele rutiere.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedura are un caracter facultativ, iar judecătorul are competența ca, în anumite condiții, să dispună transferarea unei cereri către tribunalul districtual.

1.3 Formulare

În normele privind tribunalele districtuale (Irlanda de Nord) 1981 [S.R.1981 nr. 225] figurează formularele care ar trebui utilizate în cadrul procedurii de soluționare a cererilor cu valoare redusă. Sunt prevăzute formulare pentru inițierea unei proceduri, contestarea unei cereri și acceptarea răspunderii. Există și un formular care poate fi utilizat pentru a cere pronunțarea unei hotărâri în lipsă, precum și un formular pentru anularea unei hotărâri.

1.4 Asistenţă

Procedura de soluționare a cererilor cu valoare redusă este menită să fie o procedură informală. Personalul tribunalului va putea să ofere ajutor cu privire la completarea formularelor necesare și la explicarea procedurii de urmat, dar nu poate oferi consiliere juridică.

Biroul de consiliere a cetățenilor sau centrul de consiliere a consumatorilor poate, la rândul său, să le acorde justițiabililor asistența necesară.

În cazul în care un justițiabil are un handicap din cauza căruia înfățișarea în instanță sau comunicarea este dificilă, acesta ar trebui să îl contacteze pe responsabilul cu relațiile cu clienții din cadrul tribunalului în cauză, care poate fi în măsură să îi ofere asistență suplimentară.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Tribunalul pentru soluționarea litigiilor cu privire la cererile cu valoare redusă este informal și nu face obiectul unui regim probatoriu strict. În consecință, tribunalul poate hotărî să adopte orice modalitate de audiere pe care o consideră justă. Toate părțile trebuie, sub rezerva oricărei obiecții juridice, să își dea acordul să fie audiate de către judecător sub jurământ.

1.6 Procedura scrisă

În cazul în care nu a fost exercitată o cale de atac, iar cererea privește o sumă cu o valoare fixă, cererea poate fi soluționată fără audiere, utilizându-se doar elementele de probă scrise. Această procedură este cunoscută sub numele de hotărâre în lipsă.

1.7 Conţinutul hotărârii

Judecătorul pronunță, de regulă, o hotărâre orală în care expune motivele care au stat la baza hotărârii respective. Judecătorul poate însă alege să se pronunțe în scris.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Există restricții legate de suportarea cheltuielilor de judecată; În prezent, judecătorul poate dispune rambursarea următoarelor cheltuieli:

  • taxele judiciare și
  • cheltuielile cu martorii experți.

În cazul în care a existat un comportament nerezonabil al uneia dintre părți, judecătorul poate dispune ca partea respectivă să suporte cheltuielile de judecată. În cazul în care procedura a fost inițiată în mod corespunzător la tribunalul districtual, judecătorul poate să acorde cheltuielile corespunzătoare.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

În cazul în care partea căzută în pretenții a fost prezentă sau reprezentată la audiere, poate fi exercitată o cale de atac numai solicitând judecătorului să precizeze motivele hotărârii sale și cerând Înaltei Curți să se pronunțe cu privire la corectitudinea juridică a hotărârii pronunțate de judecător.

În cazul în care partea căzută în pretenții nu a fost nici prezentă, nici reprezentată la audiere și, după ce a fost pronunțată o decizie sau o hotărâre, aceasta contactează biroul pentru soluționarea cererilor cu valoare redusă declarând că nu a primit cererea sau nu a primit-o în timp util pentru a răspunde sau, din orice alt motiv, nu a răspuns la timp, partea în cauză va fi sfătuită să completeze o cerere prin care să solicite anularea deciziei. Partea care are câștig de cauză va primi o copie a cererii și va fi invitată să răspundă în scris în termen de 14 zile. Judecătorul, după ce a examinat cererea și orice răspuns poate fie:

  • să decidă că există un motiv valabil pentru care nu a fost transmis un răspuns, poate decide anularea hotărârii fără o audiere în instanță și poate da instrucțiuni cu privire la modul în care va continua procedura. Părțile vor fi informate de către biroul pentru soluționarea cererilor cu valoare redusă cu privire la orice hotărâre pronunțată de judecător sau
  • să stabilească o dată de audiere a cererii de anulare a deciziei. Părțile vor fi informate cu privire la această dată și vor fi invitate să participe. Biroul pentru soluționarea cererilor cu valoare redusă va trimite, de asemenea, părților o copie a oricărei hotărâri pronunțate de judecător în urma examinării cererii.

De asemenea, în cazul în care documentația părții căzute în pretenții este returnată biroului pentru soluționarea cererilor cu valoare redusă prin poștă și este clar că partea respectivă nu a avut cunoștință de cererea făcută, atunci grefa instanței îi va solicita judecătorului să revoce orice decizie care a fost pronunțată și va contacta partea care are câștig de cauză pentru a-i furniza informații suplimentare, de exemplu o nouă adresă pentru respondent.

Linkuri utile

Informații suplimentare privind procedurile pot fi obținute pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord.

Asistență pentru persoanele cu handicap

Unele instanțe au desemnat funcționari responsabili cu relațiile cu clienții care ar putea fi în măsură să ofere asistență. Dacă aceștia nu pot ajuta, justițiabilii cu handicap se pot adresa Centrului de informare al Curții la numărul de telefon + 44 300 200 7812.

Ultima actualizare: 23/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.