Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Da, ustni postopek v primeru terjatev v vrednosti do 6 000 EUR.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Terjatve v vrednosti do 6 000 EUR se uveljavljajo v ustnem postopku.

1.2 Uporaba postopka

Z vložitvijo zahtevka v pisni obliki.

1.3 Obrazci

Standardni obvezni obrazci ne obstajajo. Vendar pa pristojni oddelki sodišča (los Decanatos) običajno zagotovijo standardno predlogo ali natisnjeni obrazec za terjatve v vrednosti do 2 000 EUR.

Ta obrazec se uporablja samo za tožbeni zahtevek, njegova uporaba pa ni obvezna. Naloži se lahko s spletišča splošnega sodnega sveta: Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoč

Tožeče stranke so lahko v ustnem postopku osebno navzoče, če pa vrednost terjatve presega 2 000 EUR, je obvezna udeležba odvetnika (abogado) in procesnega pooblaščenca (procurador).

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Dokaze urejajo splošna pravila: sprejmejo se vse vrste dokazov ter dokaze je mogoče zahtevati in predložiti pred obravnavo.

1.6 Pisni postopek

Pisne formalnosti postopka vključujejo tožbeni zahtevek in obrambo. Postopkovna vprašanja se rešujejo na sojenju. Dokazi se izvajajo predvsem ustno pred sodiščem.

1.7 Vsebina sodbe

Sodba se izda v pisni obliki skupaj z obrazložitvijo in je po obliki enaka kot v vseh drugih postopkih.

1.8 Povračilo stroškov

Če je udeležba odvetnika in procesnega pooblaščenca obvezna ter obstaja nalog za plačilo stroškov, se lahko stranki, v korist katere so stroški prisojeni, po oceni povrnejo stroški postopka, če ne presegajo tretjine zneska postopka za vsako stranko v postopku, ki je dobila nalog.

Če stranka, v korist katere so stroški prisojeni, živi izven kraja sojenja, se ji lahko povrnejo stroški procesnega pooblaščenca, čeprav njegova udeležba ni obvezna.

1.9 Možnost pritožbe

Pritožba zoper sodbo je mogoča, če vrednost spora presega 3 000 EUR. Pritožba se vloži pri istem sodišču v pisni obliki in v roku največ 20 dni.

Za obravnavanje pritožb je pristojno deželno sodišče (Audiencia Provincial) in zoper njegovo sodbo ni mogoče vložiti pravnih sredstev.

Zadnja posodobitev: 26/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.